New Year's event

New Year's event

Write-up, Presentations and pictures

(Dutch language only)

TOUR D’HORIZON DIALOOGSESSIE – 18 JANUARI 2017

Introductie

De dialoog tussen eindgebruiker en vastgoedaanbieder

Verhuurders en huurders van kantoorpanden houden elkaar nog te vaak gegijzeld, terwijl hun belangen meer parallel lopen dan je op het eerste oog zou zeggen. Voor de huurder is het van belang dat het pand voldoet en blijft voldoen aan de eisen en wensen van de organisatie en de mensen die in het pand werken of daar op bezoek komen. Verhuizen naar een ander pand is een stap die je niet lichtvoetig zet. De verhuurder heeft er belang bij dat zijn eigendom verhuurd is en verhuurd blijft. Leegstand kost de verhuurder geld, maar investeren in aanpassingen ook.

“Het bijzondere is dat verhuurder en huurder nog veel te weinig met elkaar in gesprek zijn, vooral als het gaat om wat de eindgebruiker nu en in de toekomst vraagt”, zegt Ellis ten Dam,  CoreNet bestuurslid. Om die reden organiseert de Programmagroep “wat wil de eindgebruiker? “, waarvan Ten Dam voorzitter is en waarin FMN samen met CoreNet Global Benelux Chapter het voortouw nemen al een paar jaar dialoogsessies tussen eindgebruikers en vastgoedaanbieders. Het programma komt voort uit de afspraken die CoreNet en FMN hebben gemaakt in het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren uit 2012. Doel van het programma is een beter beeld te krijgen over wat de eindgebruiker wil. CoreNet en FMN willen daarmee een bijdrage leveren aan toekomstbestendig vastgoed en een betere balans tussen vraag en aanbod.

Op 18 januari 2017, tijdens Facility for Future, stonden een tweetal dialoogsessies van FMN en CoreNet Chapter Benelux op het programma. De eerste dialoogsessie ging over huisvesting van de volgende generatie. De tweede dialoogsessie over gezondheid en welzijn in de werkomgeving. De onderwerpen zijn gekozen op basis van een enquête die onder de leden van FMN en CoreNet zijn uitgezet.
De twee thema’s waren goed gekozen. De onderwerpen leefden bij de aanwezigen, die ook aangaven tijdens de inhoudelijk goed onderbouwde sessies veel ‘food for thought’ te hebben meegepikt en daarmee ook concreet aan de slag te willen in hun organisaties.
Opvallende conclusies bij deze twee thema’s waren dat je met je vastgoed de ‘war on talent’ niet gaat winnen, maar dat je hem er wel mee kunt verliezen. Bovendien bleek dat onder millenials gezondheid en welzijn in de werkomgeving op de één na hoogste plek staat als ze voor een werkorganisatie mogen kiezen. 

De belangrijkste conclusie echter is dat de ‘eindgebruiker’ ook moet durven om deze thema’s met de verhuurder te bespreken. Lef is belangrijk. De dialoogsessies van FMN en CoreNet dragen hieraan nadrukkelijk bij.

CoreNet en FMN gaan dan ook door met het organiseren van periodieke dialoogsessies voor huurder en verhuurder. Onderwerpen die daarbij op de agenda staan zijn: werkplekconcepten, kwantitatieve effecten, locatie en proceszaken (zoals contracten en financiering).
FMN en CoreNet werken daarnaast aan een portal om de vele onderzoeken over deze thema’s en die huurder en verhuurder helpen om samen de dialoog aan te gaan te ontsluiten.

Dialoog 1: Huisvesting van toekomstige generaties, wat verandert?

Dialoogsessie 1

De snelheid waarmee nieuwe technologieën elkaar opvolgen en de impact daarvan op onze werkomgeving wordt alleen maar groter. Waar liggen de behoeften van toekomstige generaties als het gaat om hun werkplek? Wat betekent dit voor onze kantoorgebouwen? “Dit zijn vragen waarop we het antwoord nu nog niet weten. Maar ook nooit zullen vinden als we – huurder, verhuurder – daarover niet met elkaar en met de nieuwe generatie in gesprek gaan”, aldus Klaas Bosma, CoreNet bestuurslid. “Waar komen mensen bijeen om te werken? En welke eisen stellen ze dan aan de omgeving? Zo maar wat vragen waarover we met elkaar het gesprek aan moeten gaan”, vervolgt Bosma. CBRE heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de voorkeuren van nieuwe generaties ten aanzien van werken, wonen en ontspanning. De inleider van deze dialoog, Joe Stather – zelf een millenial – , nam ons mee in de resultaten en een aantal spraakmakende uitkomsten werden in een panel van millenials bediscussieerd.

Millenials zijn net mensen
Vooringenomen standpunten ten aanzien van millenials worden door het onderzoek veelal ontkracht. Waar vooraf gedacht werd dat deze generatie niet gemotiveerd is en snel carrière en succes wil hebben, blijkt uit het onderzoek dat dit veel genuanceerder ligt. De economie dwingt hen tot keuzes die ze liever niet maken. Zoals  de voorkeur voor een vaste baan. Een groot deel van deze groep hecht waarde aan een vaste baan en geeft aan een duurzame relatie te willen aangaan met werkgevers. Echter, de economische crisis heeft bedrijven ertoe gedwongen om vooral startersbanen weg te bezuinigen. Nu de economie beter draait, was de verwachting dat bedrijven deze ingreep weer terug draaien maar dat is nog niet merkbaar. Vaste aanstellingen zijn nog steeds schaars en dit heeft verregaande consequenties voor millenials. Zo is het erg lastig om een woning te financieren waardoor deze groep langer dan ooit thuis blijft wonen. Werk en privé wil deze groep graag gescheiden houden maar de afstand tussen beide moet niet te groot zijn. Het merendeel van deze groep geeft aan maximaal 30 minuten te willen reizen naar kantoor. Voor de woonomgeving geven zij aan een mix van sociaal netwerk, goede woonvoorzieningen en natuur te prevaleren. Met een maximale reistijd van 30 minuten betekent dit ook dat millenials zich niet puur focussen op de grote steden maar ook kleinere steden mee te nemen in de overweging waar te werken. Tenslotte werd aangestipt dat de kantoren en de voorzieningen in de werkomgeving absoluut belangrijk zijn in de overweging voor een potentiële werkgever maar zeker niet de belangrijkste.

Real estate cannot make you win the war on talent but you can definitely make you lose it!

Corporate identity en leiderschapstijl zijn veel belangrijker in deze overweging. 

Samenvatting van de onderzoeksresultaten:

 • Millenials hebben hoge verwachtingen over hun carrière maar een groot deel is al heel tevreden als ze een baan hebben in deze tijd

 • Job hopping komt nog voor maar wordt door millenials niet als ideaal gezien, zijn geven de voorkeur aan een beperkt aantal werkgevers

 • De meerderheid geeft de voorkeur aan scheiding van werk en privé maar verwachten in de werkomgeving wel support voor ontspanning en stimuleren van een gezonde leefstijl

 • Millenials kunnen prima werken in verschillende werkplekconcepten maar hebben geen duidelijke voorkeur voor een bepaald concept. 

 • Millenials hebben geen duidelijke voorkeur voor specifiek stedelijk gebied en stellen daarbij een duidelijke grens ten aanzien van de maximale reistijd.

Meer lezen over dit onderzoek: http://www.cbre.com/about/live-work-play-2016

 

Dialoog 2: Gezondheid en welzijn op de werkplek, waarom investeren?

Dialoogsessie 2

Een gezonde werkplek gaat tegenwoordig verder dan alleen maar zorgen voor een goede klimaatinstallatie en verantwoord kantoormeubilair. Groen op de werkplek, gezond eten, meer bewegen, allemaal aspecten die van invloed zijn of kunnen zijn op het welbevinden van werknemers. 

Wat kunnen eindgebruikers en vastgoedaanbieders doen om een gezonde werkomgeving te bevorderen? We weten relatief veel van de (financiële) effecten van licht en lucht, de gebouw fysieke zaken, maar in FM en vastgoed is minder bekendheid met ‘zachte’ aspecten, zoals voeding, natuurlijke elementen en een gezonde geest. Onderzoek en toepassing hiervan begint nu meer op ons netvlies te komen. Gezien de bewezen positieve effecten verdient dit een stem aan de bestuurstafel. Afgelopen weken was dit ook zichtbaar in verschillende artikelen in de economiekaternen in de kranten.

Belangrijk daarbij is te begrijpen hoe wij mensen reageren om onze omgeving, welke invloed heeft ons krokodillenbrein. De keynote op dit onderwerp is van Agnes van den Berg, bijzonder hoogleraar beleving en waardering natuur en landschap. Zij gaf aan dat een enriched office, waarin groen duidelijk aanwezig is, leidt tot grote verbeteringen op prestaties, welzijn en gezondheid. Een taak voer je sneller uit in een verrijkte werkomgeving Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt dit.
Vanuit het krokodillenbrein is een natuurlijke habitat belangrijk, deze is nog steeds in geprogrammeerd in de hersenen. Daarom werken we optimaal in een natuurlijke omgeving. Natuur heeft ook bewezen effect op het immuunsysteem en op het welzijn van de mens

Gabby Nuchelmans van InHealth vertelde over de werking van het brein en gaf inspiratie om het gebouw in te zetten om de gezondheid van medewerkers te bevorderen. Verandering krijgt vorm als het van het bewuste brein naar het onderbewuste brein is ingesleten. De luiheid van mensen mag nooit onderschat worden daar we gericht zijn op het vermijden van pijn. Het gaat zeker niet alleen om het stimuleren van beweging, we moeten juist gebruik maken dat we onbewust beter werken als we zicht hebben op natuurlijke elementen. En dat hoeft niet eens echte natuur te zijn, een foto van een winters landschap werkt ook.

In een actieve setting, met aansturing van Ellis ten Dam, hebben de aanwezigen ideeën bedacht hoe we met de inzet van gebouwen mensen kunnen verleiden tot gezond gedrag. Enkele goede ideeën zijn: een systeem dat bij het gebruik van skype of email de suggestie doet om 700 stappen te zetten om elkaar echt te zien en te spreken en een “vergader”pad als looproute door het pand. 

Afsluiter was de uitdaging om het lef te hebben om te veranderen, experimenteer met modulaire oplossingen.
Kies voor diversiteit om aan te sluiten bij diverse type mensen. 

     

     

     

     

(foto's © Remie Kranendonk | Studio Oostrum) Klik op een foto voor een grotere versie

INVITATION TO DIALOGUE BETWEEN ENDUSER AND REAL ESTATE SUPPLIER

(Dutch language version below)

Dear CoreNet Global Benelux Chapter Members,
CoreNet Global Benelux Chapter and FMN cordially invite you to join and participate in our Dialogue Session on January 18th at ‘1931 Congrescentre’ and ‘Brabanthallen’ in Den Bosch.
The dialogue session will be a part of Facility for Future – the facility inspiration and knowledge exchange event, which will be held from January 18th to January 20th. CoreNet Global and FMN will organize dialogues between ‘End Users’ and ‘Real Estate Suppliers’. The topics for the dialogues are selected from the survey conducted amongst the members of CoreNet and FMN.

Program:
10.00 – 11.00 Grand Opening Facility for Future
11.00 – 12.00 1st Dialogue ‘Housing the next generation – what is changing?”
12.00 – 13.00 Lunch / CoreNet New Year’s meeting
14.00 – 14.30 Today’s harvest: wrap-up and reflection
14.30 Closing

Registration
We kindly request you to confirm your and your potential guests’ registration by clicking on the registration link below before January 13th 2017.

You can Register here

No show policy
Participation for our event is free of charge. However, a € 35 (ex VAT) fee will apply to any cancellation after January 16th or no-show.

Facility for Future
As being a part of the event Facility for Future, you will need an additional (free) ticket to enter this event. You will receive your (free) ticket after registering at http://facilityforfuture.nl/bezoeker/voorregistratie-gratis-bezoek. This ticket is valid throughout Facility for Future.

We are looking forward welcoming you on January 18th.

Kind regards,
On behalf of the Boards of CoreNet Global and FMN

(Dutch language version)

UITNODIGING DIALOOG EINDGEBRUIKER – VASTGOEDAANBIEDER

 

Beste CoreNet Global Benelux Chapter leden,
Van 18 tot en met 20 januari 2017 vindt in 1931 Congrescentrum en de Brabanthallen Den Bosch het facilitair kennis- en inspiratie-event ‘Facility for Future” plaats. CoreNet Global Benelux Chapter en FMN organiseren tijdens dit event op woensdag 18 januari dialoogsessies tussen eindgebruikers en vastgoedaanbieders. De thema’s voor deze sessies zijn gekozen op basis van de input van de leden van FMN en CoreNet Global.
Wij nodigen jou, je collega’s en zakenrelaties van harte uit hierbij aanwezig te zijn en actief mee te doen.

Het programma
10.00 – 11.00 “Grand opening” Facility for Future
11.00 – 12.00 Eerste dialoogsessie “Huisvesting van toekomstige generaties – wat verandert?”
12.00 – 13.00 Lunch / Nieuwjaarsbijeenkomst CoreNet
13.00 – 14.00 Tweede dialoogsessie “Gezondheid en welzijn op de werkplek – waarom hierin investeren?”
14.00 – 14.30 De oogst: hoe verder?
14.30 Einde

Aanmelden
Deelname is gratis, maar meld jezelf en je eventuele introducé wel uiterlijk vrijdag 13 januari 2017 aan.
Aanmelden kan via: Registreren

Annulering en no-show
Bij annulering en no-show na 16 januari 2017 wordt een bedrag van € 35,- excl. btw in rekening gebracht.

Gratis toegang tot Facility for Future
Ons event maakt onderdeel uit van het programma van Facility for Future. Registreer je daarom ook via http://facilityforfuture.nl/bezoeker/voorregistratie-gratis-bezoek voor je gratis entreebewijs voor dit event. Je hebt dit entreebewijs nodig om 1931 Congrescentrum binnen te komen. Je entreebewijs voor Facility for Future is geldig op 18, 19 en 20 januari 2017.

We zien jouw aanmelding graag tegemoet.

namens de besturen van CoreNet en FMN


SAVE THE DATE

(Dutch language version below)

 

Dear members,

 

From the 18th till the 20th of January, the facility inspiration and knowledge exchange event ‘Facility for Future’ will take place in the ‘Brabant Hallen’ in Den Bosch and the 1931 Congrescentre. For more info, please click on this link: http://facilityforfuture.nl/ 

On Wednesday the 18th of January, CoreNet Global Benelux Chapter will host the New Years Networking Session with dialogs between suppliers and end users.  The preliminary program is as follows:

 • 10:00 – 11:00 Opening sessions Facility for Future

 • 11:00 – 12:00 first dialog ‘supplier vs end user’

 • 12:00 – 13:00 new years lunch and networking break

 • 13:00 – 14:00 second dialog ‘supplier vs end user’

 • 14:00 – 14:30 closing session and networking opportunity

We would like to invite you as a proud member of CoreNet Global Benelux Chapter or FMN. More information will follow but please save this date! Feel free to bring colleagues or business partners.

We would like to align the program with your needs and to achieve that we would like you to indicate the most important issues regarding Corporate Real Estate by clicking on this link: English language Survey

We are looking forward to meeting you on the 18th of January 2017!


Kind regards,
On behalf of the Boards of CoreNet Global and FMN

 


                                            

 

(Dutch language version)

SAVE THE DATE “DIALOOG EINDGEBRUIKERS – VASTGOEDAANBIEDERS”


Beste leden,
Van 18 tot en met 20 januari 2017 vindt in 1931 Congrescentrum en de Brabanthallen Den Bosch het facilitair kennis- en inspiratieevent “Facility for Future” plaats. Voor meer informatie zie: http://facilityforfuture.nl/

CoreNet Global Benelux Chapter en FMN/FMN CoreNet Global Benelux Chapter organiseren op dit event op woensdag 18 januari de nieuwjaarsbijeenkomst, inclusief verschillende dialoogsessies tussen aanbieders en eindgebruikers. Het (voorlopige) programma is als volgt:

 • 10:00-11:00     Opening sessie Facility for Future

 • 11:00-12:00     Eerste dialoogsessie 'leverancier vs eindgebruiker'

 • 12:00-13:00     Nieuwjaars lunch en netwerkbreak

 • 13:00-14:00     Tweede dialoogsessie 'leverancier vs eindgebruiker'

 • 14:00-14:30     Slotzitting en netwerking

Graag nodigen wij u als CoreNet Global Benelux Chapter/FMN-lid hiervoor uit. Noteert u alvast de datum in uw agenda? Uiteraard zijn uw collega’s of zakenrelaties ook van harte welkom!
We willen graag de dialoogsessies afstemmen op uw behoeften. Via onderstaande link komt u bij een kleine enquête waar u de voor u belangrijkste thema’s kunt aanvinken: Nederlandstalige Survey


Graag zien wij u op woensdag 18 januari 2017!

namens de besturen van CoreNet en FMN