House of Commons debate 2016

 

Invitation

(English text below)

Beste CoreNetleden en relaties van YNNO,

Voor de derde maal op rij organiseert YNNO in samenwerking met CoreNet Global Benelux Chapter het Lagerhuisdebat.
Na het succes van de eerste en tweede editie gaan we dit jaar in debat over gedrag en verandering bij nieuwe manieren van werken. Je hoort en leest regelmatig dat de gedragsmatige kant niet alleen de belangrijkste, maar ook de lastigste kant van een nieuwe manier van werken is. Een strikt planmatige, top down aanpak werkt niet bij gedragsverandering. Je zult rekening moeten houden met de irrationele, maar tot op zekere hoogte voorspelbare, aspecten van gedragsverandering.

Tijdens deze middag debatteren de aanwezigen onder leiding van debatleider Joep Stassen en de CoreNet Young Leaders over stellingen rondom dit thema.

Mis het niet en meld je nu aan!

Wat: Het Lagerhuisdebat 2016
Waar: Royal FloraHolland, Fleurcenter, Middel Broekweg 29 te Naaldwijk. Deze locatie is goed te bereiken met de auto, de routebeschrijving vind je hier.
Wanneer: Donderdag 17 november 2016

Programma:

 • 15:00 Ontvangst, registratie en welkomstdrankje
 • 15:30 Welkom en introductie debat
 • 15:50 Debat
 • 17:00 Conclusie
 • 17:15 Rondleiding en borrel
 • 18:30 Afsluiting

We zien je graag op donderdag 17 november!

CoreNet Global Benelux Chapter  YNNO


Pieter Foekens, voorzitter  Evelien Plijter en Pieter van der Laan

 


(English version)

Dear CoreNet members and business relations of YNNO,

For the third time in a row YNNO organizes in co-operation with CoreNet Global Benelux Chapter the House of Commons style debate. 
Following the succes of the first and second edition this year we will enter into a debate about behavior and changes due to New Ways of Working. One hears and reads often that the behavioral side is not only the most important but also the most challenging side of a new way of working. A strict planned, top-down approach does not give results in behavioral change. One has to take into consideration the irrational, yet to a certain extend predictable aspects of behavioral change.
During this afternoon will debate about theorems concerning this theme under the guidance of the debate leader Joep Stassen and the CoreNet Young Leaders. 

Don't miss it and register here right now!

 • What: The House of Commons debate 201
 • Where: Royal FloraHolland, Fleurcenter, Middel Broekweg 29 in Naaldwijk. This location is good accessible by car, a route description can be found here.
 • When: Thursday November 17th. 2016

Program:

 • 15:00 Reception, registration and welcome drinks
 • 15:30 Welcome and introduction to debate
 • 15:50 Debate
 • 17:00 Conclusion
 • 17:15 Tour of the location and networking drinks 
 • 18:30 Closing

We look forward to meeting you on Thursday November 17th !

Note: the debate will be in Dutch language only.

 

CoreNet Global Benelux Chapter  YNNO


Pieter Foekens, Chair  Evelien Plijter and Pieter van der Laan

 

 

 


 

Save the date

(English text below)

Beste CoreNetleden en relaties van YNNO,

Voor de derde maal op rij organiseert YNNO in samenwerking met CoreNet Global Benelux Chapter het Lagerhuisdebat.
Na het succes van de eerste en tweede editie zorgen wij wederom voor een actueel thema waarover de aanwezigen onder leiding van debatleider Joep Stassen en de CoreNet Young Leaders in debat gaan.
Dit keer staat ‘gedrag en verandering bij nieuwe manieren van werken’ centraal.

Mis het niet en noteer nu in je agenda!

 • Wat: Het Lagerhuisdebat 2016
 • Wanneer: Donderdag 17 november 2016 vanaf 15:00 uur
 • Waar: Royal FloraHolland, Fleurcenter, Middel Broekweg 29 te Naaldwijk

 

De uitnodiging met het volledige programma volgt zo snel mogelijk. Kun je niet wachten? Meld je dan direct aan via deze link.

We zien je graag op donderdag 17 november!

CoreNet Global Benelux Chapter YNNO


Pieter Foekens, voorzitter Evelien Plijter en Pieter van der Laan

 


(English version)

Dear CoreNet members and business relations of YNNO,

For the third time in a row YNNO organizes in co-operation with CoreNet Global Benelux Chapter the House of Commons style debate. 
Following the succes of the first and second edition we again have a current theme that will be the basis on which the attendees will start a debate. Under the guidance of the debate leader Joep Stassen and the CoreNet Young Leaders. 
This edition's central theme is ‘behavior and change in new ways of working'.

Don't miss it and pencil it in your calendar!

 • What: The House of Commons debate 2016
 • When: Thursday November 17th. 2016 from15:00 hour
 • Where: Royal FloraHolland, Fleurcenter, Middel Broekweg 29 in Naaldwijk

The invitation with the complete program will follow as soon as possible. Can't wait that long? Registration is already open via this link.

We look forward to meeting you on Thursday November 17th !

Note: the debate will be in Dutch language only.

 

CoreNet Global Benelux Chapter  YNNO


Pieter Foekens, Chair  Evelien Plijter and Pieter van der Laan