Global Healthy Environment

Impressie

Het evenement Healthy Environment werd zeer goed bezocht. Er waren veel leden en er waren ook even zoveel relaties van (bestuurs-)leden.
We zien graag dergelijke introducees en we hopen dat hun ervaring met dit CoreNet evenement positief is verlopen. We hopen natuurlijk dat een aantal van hen besluiten lid te worden van ons Chapter.

Onze gastheer het Erasmus MC, vertegenwoordigd door de heer Menno Riemersma (directeur Vastgoed), en de organisator/sponsor van het evenement RoyalHaskoningDHV hebben er alles aan gedaan om deze middag tot een succes te maken.

Uit de feedback kwam duidelijk naar voren dat men de gepresenteerde onderwerpen erg interessant vond en dat de omgeving inspirerend was.
Verder werd ook specifiek de combinatie van presenteren vóór de pauze en het interactieve, snelle programma ná de pauze genoemd als een succesfactor. Daarbij werd het als positief ervaren dat de CoreNet Young Professionals hierbij een prominente rol speelden.

Het is beleid van het CoreNet Global Benelux bestuur om de Young Professionals een plek in het bestuur te bieden en hen ook nadrukkelijk bij alle activiteiten te betrekken en bij geselecteerde evenementen hen de leiding te geven.
Ons bestuurslid en zelf Young Professional, Lesther van Vliet van Unilever, heeft een enthousiaste groep mede Young Professionals om zich heen verzameld en we zijn er zeker van dat u veel van hen gaat horen.

Hieronder treft u de eerste presentatievan deze middag aan en een korte foto impressie.

Ons volgende evenement “Huurder en verhuurder ontmoeten" is tijdens Building Holland op 24 maart in de RAI. U kunt er hier meer informatie over lezen en u aanmelden

     

Deel 1 presentatie Deel 2 presentatie

    

    

 

Uitnodiging/Invitation


(For English language version see below. Session will be in Dutch)

Beste leden en voormalige leden van CoreNet Global Benelux Chapter en relaties, 

Wij nodigen u graag uit voor de reeds eerder aangekondigde sessie “Healthy Environment” met aansluitend de nieuwjaarsborrel op 21 januari 2016.
De sessie is ontwikkeld door Shell RE en Royal HaskoningDHV. 

Datum Donderdag 21 januari 2016
Tijd 16.00 – 18.00 uur met aansluitend nieuwjaarsborrel
Locatie Rotterdam, Erasmus Onderwijscentrum, Wytemaweg 80

Het Programma
15.45 uur Inloop
16.00 uur Welkom Corenet
Opening Erasmus MC  - Ambitie Healing Environment 

Inspiratie vanuit de Healthcare sector – 2 presentaties
16.15 uur “Waarom design genezing kan bevorderen”
door Thomas Schaper, Philips

“Hoe functionaliteit en aaibaarheid het Erasmus MC helpt”
door Hanneke Kamphuis, BinnenBuiten

The Health experience: van de gezondheidssector naar toepassingen in kantoren
17.00 uur Introductie en start interactief programma
door Martine Verhoeven (RHDHV) en Evelien Plijter (YNNO)
17.45 uur Plenaire terugkoppeling
18.00 uur Nieuwjaars groet en borrel 

Healthy Environment

Aandacht voor een gezonde verblijfsomgeving is al jaren gebruikelijk in de zorgsector. Het centraal stellen van de gebruiker tijdens het ontwerp- en de realisatiefase blijkt een positief effect te hebben op het welzijn van patiënten en medewerkers. Wat als we deze ervaring uit de zorgsector ook toepassen op andere sectoren? Uit onderzoek blijkt dat een gezondere, effectievere werkomgeving zomaar 5 tot 10 % productiviteitswinst opleveren bij werknemers.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

ALLEEN VOOR NIET-LEDEN:
We verwelkomen ook graag potentiele CoreNet Global leden en onze zaken relaties
Om u aan te melden stuurt u een email aan beneluxchapter@corenetglobal.org met de volgende informatie:

Voor naam:
Achter naam:
Bedrijfsnaam:
Functienaam:
Email:
Wij zullen u aanmelden, uw inlog informatie toesturen voor toekomstige situaties en ook uw bevestiging van aanmelding.
(NB: dit proces is uitsluitend voor niet-leden, CoreNet leden melden zich aan via de on-line tool)

Wij zien uit naar uw komst op donderdag 21 januari ! 

Met vriendelijke groet,
CoreNet Global Benelux Chapter Shell RE

Pieter Foekens, voorzitter Lieke Mekking, Real Estate Manager Transactions &
Ellis ten Dam, bestuurslid Projects Continental Europe


(English language version)

Dear members and former members of CoreNet Benelux Chapter and business associates,

 

We are very pleased to invite you to the session “Healthy Environment” on our new year’s event on the 21st of  January, 2016.
The session is developed by Shell RE  and Royal HaskoningDHV.

Date Thusrday, 21st of January, 2016
Time 16.00 – 18.00 uur met aansluitend nieuwjaarsborrel
Location Rotterdam, Erasmus Education Center, Wytemaweg 80

Program
15.45 h Arrival (coffee/tea)
16.00 h Welcome CoreNet
Opening Erasmus MC  - Ambition Healing Environment

Get inspired of the Healthcare sector – 2 presentations
16.15 h “Why design can be healing”
by Thomas Schaper, Philips

“How functionality and soft touch helps Erasmus MC”
by Hanneke Kamphuis, BinnenBuiten

The Health experience: from the health care sector to applications in buildings

17.00 h Introduction and start interactive brainstorm session
by Martine Verhoeven (RHDHV) en Evelien Plijter (YNNO)
17.45 h Plenary feedback and the opportunity to ask questions
18.00 h Networking and New year’s drinks

Healthy Environment

Awareness of a healthy environment is common practice in the healthcare sector. Focus on the user during the design and realization phase appears to have a positive impact on the wellbeing of patients and staff. What if we apply this experience in the healthcare sector onto other sectors? Research shows that a healthier, more effective working environment could lead to a 5 to 10% productivity increase from employees.

Registration

You can register for this event here.

FOR NON-MEMBERS ONLY:
We also gladly welcome potential CoreNet Global members and our business relations.
To register please send an email to beneluxchapter@corenetglobal.org with the following information:

First Name:
Last name:
Company name:
Jobtile:
Email:

We will register you, send you your login information for future reference and a confirmation of your registration.
(Note: this proces is exclusively for non-members, CoreNet members register through the on-line tool)

We look forward to seeing you on Thursday January 21, 2016!

 

Kind regards,

CoreNet Global Benelux Chapter Shell RE

Pieter Foekens, voorzitter Lieke Mekking, Real Estate Manager Transactions &
Ellis ten Dam, bestuurslid Projects Continental Europe