Student Award 2009

Student Award Verslag en Presentaties

Corenet Benelux reikte dit jaar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 21 januari j.l. voor de tweede maal de ‘CoreNet 
Benelux Student Award’ uit aan twee kersverse Masters Real Estate voor hun afstudeerwerk dat een bijzondere en 
vernieuwende bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van Corporate Real Estate Management.
Er zijn twee awards: een voor academic master studenten en een voor post-academic master studenten. De scripties hebben een 
vernieuwende bijdrage geleverd aan de theoretische kennis over het plannen en beheren van de huisvesting van 
private en publieke organisaties of hebben een nieuw hulpmiddel voor het plannen en beheren van 
organisatiehuisvesting uitgewerkt waarmee deze kennis betrouwbaar en eenvoudig kan worden toegepast.

CoreNet Benelux Student Award Winner 2009 academic master students 
Caroline de Vos is met eervolle vermelding afgestudeerd op: “Prachtlocaties Logica van cultuur op de structuur van 
kantorenlocaties” aan de TU Delft onder begeleiding van ir. Monique Arkesteijn en dr. Peter Paul van Loon. Zij heeft 
twee instrumentele concepten ontwikkeld: de Office Real Estate Indicator (OREI) en de Office Decision Room (ODR). 
De OREI is een analyse-instrument dat de cultuur van organisaties inventariseert en de voorkeuren van de gebruikers 
over kantoorconcept, kantoor en kantorenlocatie identificeert, of te wel de cultuurvraag van organisaties. De 
uitkomsten vormen de input voor de ODR. Het ODR-concept is een sturingsinstrument waarin de vraag van 
organisaties vertaald wordt in een oplossing voor een ontwikkelingsopgave van een kantorenlocatie. De wensen van 
alle kantoorgebruiekrs worden daarbij meegenomen en gewogen. 
Deze scriptie is “bruisend, sprankelend en vernieuwend”. Bijzonder is dat de instrumenten de nieuwste 
rekentechnieken benutten om de vraag naar huisvesting in kaart te brengen. Alle onderdelen zijn logisch gekoppeld 
om zo uiteindelijk de kantoorgebruiker een mogelijkheid te geven zijn/haar wensen in een vroeg stadium van de 
ontwikkelingsopgave in te brengen. Een stap op de weg naar ‘gebruiksgericht’ ontwikkelen. 
Caroline is werkzaam bij Twijnstra en Gudde als adviseur huisvesting en vastgoed.
Presentatie Caroline de Vos
Samenvatting Caroline de Vos

CoreNet Benelux Student Award Winner 2009 post academic master students 
Ellen Olde Bijvank is afgestudeerd op “Sale en leaseback van zorgvastgoed in de care sector – 
implementatieondersteunend instrument” aan de Tias/Nimbas Master of Real Estate onder begeleiding van dr. Marcel 
Wollaert van de TU Eindhoven en prof.ir. Hans de Jonge van de TU Delft.  
Ellen heeft een 'checklist sale & leaseback' ontworpen die op tactisch niveau ingezet kan worden bij de afstemming 
van een vastgoedstrategie (gebouwen, locaties en diensten) op de behoefte van het primair proces. Het doel is om 
daarmee zoveel mogelijk waarde voor de zorgorganisatie te realiseren. Bij de uitwerking van de 'checklist 
implementatie sale & leaseback' is ingezoomd op de wijze waarop een zorgorganisatie belangrijke waarden zoveel 
mogelijk kan borgen en tevens de gekozen strategie zo goed mogelijk zichtbaar kan maken.  
Deze scriptie wordt zeer gewaardeerd omdat een nieuw hulpmiddel voor het plannen en beheren van 
organisatiehuisvesting is uitgewerkt. Dit instrument brengt op een waardevolle en navolgbare wijze veel verschillende 
bestaande methoden en kennis over sale & leaseback samen zodat deze kennis betrouwbaar en eenvoudig kan 
worden toegepast voor zorginstellingen. Maar het is zeker ook bruikbaar voor andere organisaties. 
Ellen is Real Estate senior consultant Maatschappelijk Vastgoed bij Quintis.  
Presentatie Ellen Olde Bijvank
Samenvatting Ellen Olde Bijvank