Student Award 2017

Invitation


(English language version below)

Beste Leden en relaties,
Hierbij nodigen we jullie uit voor het jaarlijks terugkerende evenement voor de uitreiking van de CoreNet Benelux Student Award.
We zijn opgetogen en vereerd dat dit jaar het evenement wordt georganiseerd door onze nieuwe sponsor Planon Software.
Het evenement vindt plaats op 10 mei van 15:00 - 18:30 uur in de prachtige locatie SS Rotterdam.

Het programma bestaat uit twee onderdelen

Deel 1: IFRS 16, just do it!
Vanaf 1 januari 2019 gaat er veel veranderen op het gebied van lease accounting. Dit roept verschillende vragen op; zoals wat is de impact van de nieuwe standaarden op mijn balans, bedrijfsvoering en informatiemanagement?
Voorafgaand aan de uitreiking van de Student Award, krijgt u antwoord op dit soort vragen.
Uzelf kunt dus ook uw ervaringen en tips delen over de impact van de aanstaande wijzigingen en hoe hiermee om te gaan.

Deel 2: CoreNet Student Award 2017
De CoreNet Student Award wordt jaarlijks uitgereikt voor de meest innovatieve scriptie op het gebied van Corporate Real Estate, Facility Management of Workplace Innovation. Scripties op zowel bachelor, master als postacademisch niveau van hogescholen en universiteiten uit heel Nederland kunnen meedingen naar een nominatie. Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige vakjury, de genomineerden presenteren hun scriptie tijdens dit event waarna de winnaars door u worden gekozen!

De jury bestaat dit jaar uit:
Monique Arkesteijn, juryvoorzitter, TU-Delft
Geert Huisman, Enexis en Kenniskring Optimalisatie Huisvesting
Yvette Watson, KB, Academie FM en FMN
Bram Aarntzen, Measuremen
René van der Burgt, Philips Real Estate
David Stillebroer, Planon Software

Datum: Woensdagmiddag 10 mei
Tijd: 15.00 – 18.30 uur
Locatie: SS Rotterdam (Katendrecht-Rotterdam)
3e Katendrechtse Hoofd 25
3072 AM Rotterdam

 

Agenda:
15.00 – 15.20 uur Ontvangst
15.20 – 15.30 uur Welkom door Planon en CoreNet
15.30 – 16.15 uur IRFS; Hoe de nieuwe lease accounting-standaarden uw organisatie beïnvloeden door David Stillebroer, Director Product Management
en lease accounting expert bij Planon
16.15 – 16.30 uur Pauze
16.30 – 17.15 uur Presentatie genomineerden CoreNet Benelux Student Award
17.15 – 17.30 uur Uitreiking CoreNet Benelux Student Award
17.30 – 18.30 uur Borrel

Er is voldoende parkeergelegenheid bij SS Rotterdam. Klik hier voor de routebeschrijving. Voor deelnemers die met OV reizen is vanaf metrostation Rijnhaven een gratis shuttledienst (enkele minuten) beschikbaar.

Inschrijving
U kunt zich hier inschrijven
We hopen u graag te verwelkomen op de 10e mei.

Namens het bestuur van CoreNet Global Benelux Chapter Namens Planon Software
Paul Oortwijn, voorzitter David Stillebroer, Director Product Management

(English version)

Dear Members and (business) relations,

We cordially invite you to our annual CoreNet Benelux Student Award.
We are delighted and honored that this year the event is organized by our new sponsor Planon Software.
The event will take place on May 10th from 15:00 to 18:30 hours in the beautiful location SS Rotterdam.

The program consists of two parts:

Part 1: IFRS 16, just do it!
From January 1st, 2019 there will be a lot of changes in the realm of lease accounting. This raises several questions such as, What is the impact of the new standards on my balance, operations and information management?
These questions will be answered prior to the presentation of the Student Awards.
We encourage you to also share your experiences and tips about the impact of the upcoming changes and how to deal with them.

Part 2: CoreNet Student Award 2017
The CoreNet Student Award is presented annually to the most innovative thesis in the field of Corporate Real Estate, Facility Management and Workplace Innovation. Theses from Bachelor, Masters and Postgraduate level from colleges and universities throughout the Netherlands can compete for a nomination. All entries will be judged by an expert jury. The nominees will present their thesis during the event and the winners will be chosen by you!

The jury members this year:
Monique Arkesteijn, president of the jury, TU Delft
Geert Huisman, Enexis and “Kenniskring Optimalisatie Huisvesting’
Yvette Watson, KB, Academy FM and FMN
Bram Aarntzen, Measuremen
René van der Burgt, Philips Real Estate
David Stillebroer, Planon Software

Date: Wednesday May 10
Time: 15:00 to 18:30
Location: SS Rotterdam (Rotterdam Katendrecht)
3e Katendrechtsehoofd 25
3072 AM Rotterdam

Agenda
15:00 to 15:20 hours Reception
15:20 to 15:30 hours Welcome by Planon and CoreNet
15:30 to 15:45 hours IRFS; How the new lease accounting-standards influence your organization by David Stillebroer, Director Product Management
and lease accounting expert bij Planon
16:15 to 16:30 hours Break
16:30 to 17:15 hours Presentation nominees CoreNet Benelux Student Award
17:15 to 17:30 hours Presentation CoreNet Benelux Student Award
17:30 to 18:30 hours Drinks 

There is ample parking at SS Rotterdam. Click here for directions. For participants arriving by public transport a free shuttle service (minutes) is available from Subway Rijnhaven.

Registration
You can register for this event by clicking here
We hope to welcome you on May 10th.

On behalf of the board of CoreNet Global Benelux Chapter On behalf of Planon Software
Paul Oortwijn, chairman  David Stillebroer, Director Product Management

Informatie voor opleidingen over de “Student Award 2017” 

(This information in Dutch language only)

 

(klik op de poster om een .PDF te openen/downloaden)

Met de Student Award en de Award-bijeenkomst willen CoreNet Global Benelux Chapter en Planon, studenten en professionals samenbrengen op het gebied van Corporate Real Estate, Facility Management en Workplace. Jaarlijks worden er drie categorieën Student Awards uitgereikt:

 1. Beste Bachelor inzending
 2. Beste Master inzending
 3. Beste Postacademische inzending

Waarom is de Award zo interessant voor studenten van uw opleiding?

 • Het is een aanmoediging voor studenten om met goede kwalitatieve, innovatieve, relevante en toepasbare ideeën te komen en deze te presenteren aan professionals in het vakgebied,
 • Het is een uitnodiging voor professionals in het vakgebied om kennis te maken met de beste ideeën van studenten. En hen daarnaast ook te motiveren om hun kennis en ervaring te delen met studenten door middel van het aanbieden van stage/ afstudeerplaatsen of het geven van gastcolleges,
 • Elke Award winnaar krijgt een prijs: deelname aan het CoreNet Global European Summit 2017 in London (entree, hotel en reis)

Voorwaarden inzendingen

 • De inzending dient een onderwerp te belichten dat in brede zin gerelateerd is aan Corporate Real Estate, Facility Management of Workplace.
 • De inzending dient:
  • In Nederlands of Engels geschreven te zijn,
  • Digitaal te worden aangeleverd, inclusief alle bijlagen
  • Een goede samenvatting van 1 a 2 A4 te bevatten
  • Voorzien te zijn van naam en contactgegevens van de student.
 • Daarnaast dient de verantwoordelijke hoofddocent met de inzending mee te sturen:
  • Een kort begeleidend schrijven (incl. naam en contactgegevens van de hoofddocent), hierin moet bevestigd worden dat deze inzending onderdeel is van de opleiding en is beoordeeld in het kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december 2016,
  • Het beoordelingscijfer voor de inzending,
  • Een korte motivatie.
 • De inzending mag in principe volledig openbaar gemaakt worden. De jury kan bij wijze van uitzondering besluiten in een case-by-case situatie dat vertrouwelijkheid in beperkte mate acceptabel is.
 • De inzending kan tot uiterlijk 2 april 2017 gemaild worden naar: Studentaward@planonsoftware.com.

Student Award Event – 10 mei 2017

De Student Award 2017 vindt op 10 mei, van 15.00 tot 18.30 uur, plaats op het SS Rotterdam,
Alle studenten zijn na aanmelding welkom op dit voor hen vrij toegankelijke Event. Studenten waarvan de scriptie door de jury is geselecteerd en de verantwoordelijke hoofddocent worden verwacht voor een presentatie van de scriptie tijdens het event. Op deze middagbijeenkomst zijn veel professionals uit het vakgebied en CoreNet-leden aanwezig, bijvoorbeeld van Shell, Philips, Unilever, IBM en Planon.

Daarnaast:

 • Geeft de jury een toelichting waarom zij deze inzendingen geselecteerd hebben,
 • Geven de geselecteerde studenten een korte presentatie aan de jury (bestaande uit senior professionals werkzaam bij o.a. Enexis en Philips) en aan de aanwezigen in de zaal,
 • Stemmen de aanwezigen in de zaal (inclusief de aanwezige studenten) per categorie op diegene die volgens hen de winnaar moet worden van de Student Award 2017.

Als apart programmaonderdeel wordt de impact van het actuele onderwerp lease accounting (IFRS 16) uitgediept. Miguel Brahim – senior manager bij PWC – verzorgt hierover een korte introductie. Een panel van experts gaat vervolgens verder in op de beste aanpak om dit tijdig praktisch geïmplementeerd te krijgen.

Aanmelden
Verantwoordelijke hoofddocenten en deelnemende studenten dienen uiterlijk 2 april 2017 hun deelname per email te bevestigen en scriptie in te sturen. De email onder vermelding van ‘CoreNet Student Award 2017’ en contactgegevens (opleiding, naam, adres en telefoonnummer) kunnen worden opgestuurd naar Studentaward@planonsoftware.com.

Meer informatie
Voor meer informatie voor docenten of studenten? Neem contact op door:
- Te mailen naar Studentaward@planonsoftware.com,
- Of te bellen naar David Stillebroer, Director Product Management Planon B.V., telefoon +31 24 64 13 135.

 

CoreNet
CoreNet Global is the world’s premier association for corporate real estate and related professionals. As a global learning organization, it is the industry thought and opinion leader. CoreNet Global is the only group that convenes the entire industry. Programs and services are designed to meet the business needs of members’ companies and the career needs of individual members.
Planon
With over 30 years of facilities management experience, Planon is the leading global provider of software that supports organisations who aim to optimise workplaces, services and assets. Planon delivers innovative software, proven best practices and professional services that increase workplace productivity and cost efficiency. Planon’s software is in-house developed and all components are fully integrated to deliver reliable management information. Gartner—the leading independent technology research organisation—has consistently rated Planon as a global leader in their Magic Quadrant for Integrated Workplace Management Systems (IWMS). Planon has implemented its comprehensive solutions for over 2,000 clients, supported by offices around the world. To learn more about Planon’s IWMS software visit http://planonsoftware.com or follow us on Twitter @Planon_NL.