New Chair 2016

NEW chair benelux chapter


(Paul Oortwijn (l) and Pieter Foekens (r) shake hands on the transition of the role of chair person CoreNet Global Benelux Chapter)

(Nederlandse tekst versie hieronder)

CoreNet Global’s Benelux Chapter announces Paul Oortwijn as new Chair
Naaldwijk (22 November 2016) – Paul Oortwijn, director Real Estate at the Municipality of Groningen, has been announced as the new Chair of CoreNet Global’s Benelux Chapter, part of the international association of corporate real estate executives.

Oortwijn joined CoreNet in 2011, with a commitment to build awareness of the role of occupiers in the real estate market. In 2014, his efforts resulted in the award "Corporate Real Estate Executive of the Year of the Benelux" at the CoreNet Global Summit EMEA in Berlin. He joined the Municipality of Groningen just recently in 2016, and is currently responsible for a wide range of real estate services for quite a diverse portfolio ranging from primary schools, administrative buildings to city hall and the Groninger Museum.  Prior to this, he was Director Real Estate, Facilities and Procurement at USG People and partner at Cresa in the Netherlands. 

He succeeds Pieter Foekens, manager Corporate Real Estate at Royal FloraHolland (the flower auction). 

Oortwijn accepted the position of Chair during the Benelux Chapter’s annual “House of Commons Debate”, which took place on 17 November.
During the event, Pieter Foekens welcomed his successor to the leadership role. 

“It is always difficult to transfer out of the position of Chairman after a successful period. What helps is the fact that the new chair is like minded, equally committed to the role and has high ambitions. The Board has thus found a good successor with Paul Oortwijn. Paul is a seasoned Corporate Real Estate manager and is in an excellent position to further grow the chapter in the coming period, together with the other Benelux  Board members. I wish Paul and the board lots of success!”  

Accepting the appointment in front of an audience of senior corporate real estate professionals from the region, Oortwijn paid tribute to Foekens' hard work and commitment during his two years as Chapter Chair.  
“In his tenure Pieter has contributed to a clear growth in numbers but also diversity of members: in particular the growth amongst Young Leaders is a clear developing trend during his leadership. While he will become a regular member again, I’m sure that he will continue to participate and contribute to the work of the Chapter”.. 

The Benelux Chapter will hold its next event on 18 January 2017. This New Year’s Event, will take place during the event Future for FM. The subject of this New Year event is “Dialogue End-users with Real Estate providers.


(Dutch text)
CoreNet Global Benelux Chapter benoemt Paul Oortwijn als nieuwe voorzitter.
Naaldwijk (22 november 2016) - Paul Oortwijn, directeur Vastgoedbedrijf bij de gemeente Groningen, is benoemd als de nieuwe voorzitter van Corenet Global’s Benelux Chapter, onderdeel van de internationale vereniging van Corporate Real Estate professionals.

Oortwijn werd in 2011 lid van CoreNet met de intentie om bewustzijn te creëren voor de rol van de gebruikers in de vastgoedmarkt. In 2014 werd zijn inzet beloond met de prijs voor de "Corporate Real Estate Executive of the Year van de Benelux" tijdens de CoreNet Global Summit EMEA in Berlijn. Hij is pas kort geleden in 2016 gestart bij de Gemeente Groningen en is momenteel verantwoordelijk voor een breed takenpakket op het gebied van vastgoed voor een zeer diverse portfolio, uiteenlopend van scholen, kantoren tot en met het stadhuis en het Groninger Museum. Hiervoor was hij directeur Vastgoed, Facility management en Operationele inkoop bij USG People en partner bij Cresa in Nederland.

Hij volgt Pieter Foekens, manager Vastgoed bij Royal FloraHolland, op.

Oortwijn heeft deze functie aanvaard tijdens het Benelux Chapter’s jaarlijkse “Lagerhuis debat”, op 17 november.
Tijdens dit evenement, heeft Pieter Foekens hem welkom geheten in deze bestuursrol.

"Het is altijd moeilijk om na een periode van goede samenwerking de voorzittersfunctie over te dragen. Wat daarbij helpt is als er sprake is van gelijkgestemde kwaliteit en ambitie van een nieuwe voorzitter. Het bestuur heeft in Paul Oortwijn daarmee een goede opvolger gevonden. Paul is een doorgewinterde corporate real estate manager en hij is uitstekend in staat om samen met de andere bestuursleden de komende periode de Corenet Benelux Chapter verder te laten groeien. Als aftredende voorzitter wens ik hem en het bestuur succes!”

Bij het accepteren van deze benoeming heeft Oortwijn, in aanwezigheid van een publiek dat bestond uit senior corporate real estate professionals uit de regio, Foekens geprezen voor zijn harde werk en toewijding gedurende zijn twee jaar als voorzitter.
“Tijdens zijn termijn heeft Pieter mede bijgedragen aan een duidelijke groei van leden in aantallen maar ook in diversiteit: in het bijzonder de groei onder de Young Leaders is een zich duidelijk ontwikkelende trend onder zijn leiderschap. Hoewel hij nu weer een gewoon lid wordt, ben ik ervan overtuigd dat hij zal blijven deelnemen en bijdragen aan het werk van de Chapter.

Het volgende evenement van de Benelux Chapter zal zijn op 18 januari 2017. Dit nieuwjaarsevenement zal plaatsvinden tijdens het congres Future for FM. Het onderwerp is deze keer “De dialoog eindgebruikers - vastgoedaanbieders.