Yes, de totale kosten blijven gelijk

U heeft voor elkaar gekregen dat de eigenaar van uw huidige pand over gaat tot revitalisering. Pand en installaties worden aangepakt. De verhuurder is ook bereid voor duurzaamheid en energiezuinig te gaan. Hij wil dan echter wel de huurprijs verhogen.

U als huurder wilt de huisvestingskosten natuurlijk zo laag mogelijk houden. Iets meer huur is niet erg als u dat kunt compenseren met lagere exploitatielasten (de kosten voor energie, schoonmaak etc.). Door integraal naar uw huisvestingslasten te kijken, kan een iets hogere huur waarbij afspraken zijn gemaakt over de verlaging van de exploitatielasten gunstig uitpakken.

Groenlease
Een model om de investering van duurzame maatregelen te koppelen aan maandelijkse lasten en energiebesparingen is een Greenlease contract. De verhuurder kan dan niet alleen de investering verdisconteren in de huur, maar maakt ook een afspraak over de energielasten. De som van een hogere huur en een lagere energierekening per maand kan op hetzelfde niveau liggen als de huur vóór de investering met de hogere maandelijkse energierekening. Zo krijgen we steeds meer duurzame en energiezuinige gebouwen zonder hogere kosten!

Waarom?
CoreNet en FMN participeren in de Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren. Eén van de gemaakte afspraken is dat CoreNet en FMN zich er voor inzetten dat hun leden in de hoedanigheid van gebruiker als uitgangspunt hanteren dat de totale huisvestingskosten (de kosten van huur plus energie, warmte/koude, licht en andere servicekosten) na upgrading niet mogen stijgen. Dit om te bevorderen dat eigenaar/verhuurders investeren in verduurzaming en energiebesparing van kantoren en hun panden tegen concurrerende prijzen blijven aanbieden.

Meer over de eensgezinde aanpak leegstand kantoren kunt u hier lezen.

Bij vragen
CoreNet: Ellis ten Dam - ellis.ten.dam@rhdhv.com - +31 10 443 36 84
FMN: Hans Topée - hans@dewerkplaatsfabriek.nl - +31 70 744 03 73