Research report 2015

CoreNet en FMN zetten volgende stap in Convenant “Aanpak Leegstand Kantoren”

CoreNet Global Benelux (de kennis- en netwerkorganisatie van eindgebruikers van kantoorhuisvesting) en FMN (de beroepsvereniging voor het facilitaire domein) hebben in het kader van het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren een nieuwe stap gezet. Vandaag publiceren beide organisaties de resultaten van een gezamenlijk onderzoek over ‘Duurzaamheid, comfort & veiligheid”, één van de belangrijke onderwerpen in de keten van ‘huisvesten’.

Enkele belangrijke conclusies uit deze publicatie:

  • Gezondheid en comfort zijn in het kader van een hogere productiviteit belangrijker geworden dan energiebesparing;
  • Als eindgebruikers de keuze hebben, gaat de voorkeur uit naar het verduurzamen van bestaande gebouwen;
  • Eindgebruikers zijn bereid een extra premie te betalen voor duurzaamheid, comfort en veiligheid, mits er realistische en zichtbare voordelen tegenover staan;
  • In de praktijk lijkt dat er meer focus is op ‘proven technologie” dan op innovatie;
  • Quick-wins kunnen behaald worden door te investeren in gedrag en de techniek dit te laten ondersteunen;
  • Vanuit de praktijk lijkt Comfort gezien te worden als iets dat per definitie goed moet zijn;
  • Eindgebruikers gaan ervan uit dat ieder gebouw minimaal voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen.

De gezamenlijke publicatie van CoreNet en FMN is te downloaden via de websites van beide verenigingen:
(klik op de afbeelding hieronder om het rapport te lezen/downloaden).

Convenant Aanpak Leegstand Kantoren

Met het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren hebben CoreNet en FMN zich ten doel gesteld inzichtelijk te maken welke eisen eindgebruikers stellen aan hun huisvesting in de breedste zin van het woord. CoreNet en FMN hebben hiervoor een werkgroep opgericht die tweejaarlijks onderzoek uitvoert naar eisen van eindgebruikers op de gebieden: ruimtegebruik, werkplekconcepten, flexibiliteit, duurzaamheid, uitstraling gebouw en locatie.

In de eerste fase (december 2012-mei 2013) heeft de werkgroep vooral gebruik gemaakt van bestaande kennis en is door de leden een eerste verkenning in deelgroepen uitgevoerd. Een deel van de resultaten is uitgewerkt en is gepresenteerd tijdens de Provada 2013. De resultaten zijn via de websites van de beide verenigingen te downloaden:
(klik op de afbeelding hieronder om het rapport te lezen/downloaden).

Ook is de bijbehorende presentatie van Ellis ten Dam online beschikbaar.

Onderzoek belangrijke bijdrage aan oplossingsrichtingen leegstand

Drie jaar na het ondertekenen van het convenant ‘aanpak leegstand kantoren’ is er een onverminderde behoefte aan onderzoek met een voorspellende waarde, waarmee ontwikkelingen op middellange termijn kunnen worden onderbouwd. Daarmee kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan mogelijke oplossingsrichtingen voor de leegstand van kantoren. Deze leegstand bedraagt nu al meer dan 8.000.000 m2 bedraagt.

FMN en CoreNet zijn ondertussen het voorwerk voor de volgende onderzoeksronde gestart. Beide partijen zullen over de voortgang daarvan blijven communiceren en de resultaten delen zodra deze beschikbaar zijn.