Research report 2013

Eindgebruikers kantoren willen méér dienstverlening en minder M²

(only Dutch version available)

Voor het eerst hebben zes bedrijven, die actief zijn op het gebied van Facility Management (FM), zich gezamenlijk gepresenteerd op de jaarlijkse vastgoedbeurs Provada in Amsterdam. Ahrend, Facilicom, newDirections, Planon, Sodexo en Twynstra Gudde hebben samen het zogenaamde FM Square ingericht, dat als ontmoetingsplein dient voor de vastgoed- en de facility manager. FM Square draagt op de vastgoedbeurs uit dat “samen” beter werkt, dat het huisvestingsvraagstuk vanuit de gebruiker steeds mondiger benaderd wordt en dat er kansen liggen, voor zowel de vastgoedmanager als de facility manager, als men meer van elkaars kwaliteiten gebruik gaat maken.

Het was deze passende locatie waar Ellis ten Dam – bestuurslid CoreNet Global Benelux en programmaleider van het onderzoek “Wat wil de eindgebruiker” – het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport met resultaten (zie hieronder) uit de eerste fase aanbood aan Monique Arkesteijn, bestuursvoorzitter CoreNet Benelux, en Ian van der Pool, bestuursvoorzitter van de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN).

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek naar wensen van kantoorgebruikers zijn:

  • De dynamiek van en in organisaties is toegenomen en dat vraagt om meer aanpassend vermogen van de fysieke en virtuele omgeving van organisaties zonder structurele verbouwingen. Oplossingen liggen deels in de concepten van het vastgoed, hospitalitydiensten en huurcontracten. 
  • Het gebruik van kantoorruimte verschilt sterk per type organisatie. Informatie over gebruikerstypologieën is vrijwel niet beschikbaar. Duidelijk is wel dat de kantoorbehoefte per medewerker afneemt naar circa 16m2 vvo per FTE. Grote organisaties met meer dan 250 medewerkers gaven aan dat ze 15% minder vierkante meters willen. Hele grote (>1000 medewerkers) willen zelfs 33% minder. 
  • De bereikbaarheid, zowel per auto als per openbaar vervoer, blijft voor eindgebruikers het belangrijkste criterium bij een locatiekeuze. 
  • Huurders vragen om dienstverlening en willen niet éénmalig maar blijvend gefaciliteerd worden in hun portfolio. Ook willen zij inzicht in de Total Cost of Occupancy. 
  • Multi-tenantconcepten worden door de eindgebruiker in toenemende mate gewenst, mits op bepaalde plekken eigen identiteit kan worden aangebracht. 

OnderzoeksrapportageHieronder vindt u links naar de .PDF versies van het rapport en de bijlagen, te weten:

- Publicatie “Wat wil de eindgebruiker”
- Colofon (stuurgroep, werkgroep)
- 5x themarapportages
* Kwantiteit
Mens en organisatie
* Locatie
* Werkplekconcepten, flexibiliteit en voorzieningen
* Proces financieel, juridisch
inventarisatie gebruikerstypologieën

Foto's

Het aanbieden van het rapport door Ellis ten Dam (CoreNet) aan Monique Arkesteijn (CoreNet) en Ian van der Pool (FMN)
   

Persbericht aankondiging 

(only Dutch version available)
            

Eerste onderzoeksresultaten wensen eindgebruikers bekend 
Presentatie van resultaten op 4 juni tijdens de Provada op FM Square  

Op dinsdag 4 juni worden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de wensen van (eind)gebruikers van kantoren, dat uitgevoerd is door de beroepsvereniging Facility Management Nederland (FMN) en kennis & netwerk vereniging CoreNet Global Benelux. De presentatie hiervan vindt plaats tijdens de vastgoedbeurs Provada, die van 4 juni t/m 6 juni plaatsvindt in de RAI in Amsterdam. Voor het eerst dit jaar is een zogenaamd FM Square ingericht, een ontmoetingsplek voor de Vastgoed- en Facility Manager. Het nieuwe themaplein bevindt zich in hal 11 tegenover het Provada Inspiratieforum.

Gedurende de drie beursdagen worden op het FM-Square uiteenlopende lezingen gegeven van 15 minuten, die aansluiten bij het thema van de dag. Onder het thema “Herontwikkelen, herbestemmen of transformeren” vindt op dinsdag 4 juni van 13.00 uur tot 13.20 uur de presentatie van de onderzoeksresultaten plaats. Wat wil de gebruiker nu echt? Ellis ten Dam – bestuurslid CoreNet Global Benelux en Director Business Development & Innovations bij Royal HaskoningDHV, deelt met de aanwezigen de resultaten, die inzicht moeten geven in de eisen van gebruikers en het verwachte volume, zodat een kantorenmarkt ontstaat die inspeelt op de vraag. 

Ellis ten Dam licht alvast een tipje van de sluier op: “de ‘eindgebruiker’ bestaat niet, elke situatie kent weer unieke elementen.  De eindgebruiker vraagt niet alleen éénmalig vierkante meters, maar een huisvesting die bijdraagt aan zijn organisatiedoelstellingen. Dat vraagt dienstverlening en een ‘total cost of ownership’ benadering.”

U wordt van harte uitgenodigd deze presentatie bij te wonen! U kunt uw deelname doorgeven via deze link. Voor toegang tot de Provada zijn wel toegangskaarten vereist. Klik hier voor de kaartverkoop. Een bezoek aan de Provada geeft inzicht in hoe de FM-en Vastgoedwereld kunnen bijdragen aan een veranderende wereld. Het huisvestingsvraagstuk wordt vanuit de gebruiker steeds mondiger benaderd en er liggen kansen voor beide werelden als men meer van elkaars kwaliteiten gebruik zou maken. 

**************************************************************************************************************************************

CoreNet Global is de belangrijkste vereniging voor corporate real estate professionals en de enige die in staat is om deze hele beroepsgroep te vertegenwoordigen. CoreNet Global heeft bijna 7.000 leden wereldwijd; Dit is waar uw collega’s, partners, concurrenten en toekomstige werkgevers samen komen om ideeën te delen, zaken te doen, te leren en te netwerken.

Facility Management Nederland (FMN) is de beroepsvereniging voor facilitair professionals, die werkzaam zijn op het gebied van Facility Management of zich daarop voorbereiden. Onze leden zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren en diverse facilitaire branches, waarin jaarlijks 63 miljard euro wordt omgezet. Kijk voor meer informatie op www.fmn.nl