Jammer dat we weg moeten......

“HÈ, JAMMER DAT WE WEG MOETEN VANWEGE DE PARKEERPPROBLEMEN!”

We zien dat bedrijven verhuizen omdat men er niet met de gemeente uit komt om belemmeringen op te lossen. U kent het wel, er is te weinig parkeergelegenheid of de buurt wordt in de avond onveilig en het pand en de straatverlichting mogen niet aangepast worden, de groenvoorziening verloedert en de bushalte is verplaatst naar een ongelukkig punt.
Als bedrijf heb je het gevoel dat je tegen een muur aanpraat, je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat.


Bedenk echter dat niet alleen de huurder belang heeft bij aanpassingen in de omgeving. Ook de verhuurder heeft belang bij de juiste voorzieningen in de omgeving van zijn verhuurpand. Het gaat om de verhuurbaarheid van zijn vastgoed en daarmee om het rendement van zijn business. Betrek uw verhuurder bij dit soort zaken. Trek samen op. Vaak heeft een verhuurder contacten bij de gemeente: maak er samen gebruik van.

Waarom?
CoreNet en FMN participeren in de Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren. Één van de gemaakte afspraken is dat CoreNet en FMN zich er voor inzetten dat hun leden in de hoedanigheid van huurder/gebruikers samen met eigenaar/verhuurders optrekken om met de gemeente eventuele belemmeringen op te lossen in ruimtelijke en andere beleidskaders, zoals bestemmingsplan of parkeerbeleid. Meer over deze eensgezinde aanpak kunt u hier lezen.

Meer weten? Suggesties?!
Raadpleeg de sites van CoreNet en FMN onder:
CoreNet
FMN

Bij vragen: CoreNet-Ellis ten Dam - ellis.ten.dam@rhdhv.com - +31 10 443 36 84
FMN-Hans Topée - hans@dewerkplaatsfabriek.nl - +31 70 744 03 73