Survey November 2012Beste leden,
CoreNet Global Benelux heeft in juni jongstleden het convenant Leegstand kantoren samen met vele andere partijen getekend. Wij willen het convenant weer onder u aandacht brengen. In dit Convenant hebben wij een aantal maatregelen onderschreven waaronder de volgende:

CoreNet Global Benelux en FMN voeren (bij voorkeur in samenwerking met andere marktpartijen) (twee) jaarlijks een onderzoek uit naar de eisen die gebruikers, van MKB tot multinational, stellen aan huisvesting (zoals duurzaamheid, flexibiliteit, ruimtegebruik, soort gebouw, locatie gebouw, werkplekconcept en faciliteiten) met als doel een toetsingscriterium te bieden voor beleggers, ontwikkelaars, financiers en taxateurs over de marktconformiteit van kantoorvastgoed. CoreNet Global Benelux en FMN stellen het rapport met de onderzoeksresultaten publiek beschikbaar.

Het doel van het onderzoek is de huidige huisvestingsvraag van de kantoorgebruikers in Nederland op een zorgvuldige wijze in kaart te brengen. Beide verenigingen werken nauw samen om medio 2013 met resultaten en nader onderzoek naar buiten te komen.
Informatie over het convenant vindt u onze website (http://benelux.corenetglobal.org/Kantorentop ). Een belangrijk kenmerk van dit grootschalige onderzoek is dat gebruik wordt gemaakt van bestaande data aangevuld met nieuw onderzoek en analyses.

Graag nodigen we u hierbij uit om deel te nemen aan deze korte enquête over besluitvorming inzake de huisvesting van uw bedrijf. Deze enquête is één van de bouwstenen van dit onderzoek en wordt voor CoreNet en FMN uitgevoerd door Joëlle Lokhorst en Yassine Zaghdoud vanuit de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft

Hierbij vindt u de link naar de enquête (u kunt ook http://bit.ly/PG8Q2Q in uw browser plaatsen). De enquête neemt tussen de 10 en 15 minuten in beslag. Verder willen wij u er graag op attenderen dat deze enquête anoniem is. Er zal gevraagd worden naar gegevens als VVO, aantal fte, aantal werkplekken en contractduur. Wij raden u aan om deze informatie over één vestiging bij de hand te houden, dan is deze enquête in een korte tijd in te vullen.

Indien u vragen heeft over de enquête, kunt u Joëlle Lokhorst benaderen via mail (j.lokhorst@student.tudelft.nl) of telefoon +31 (0)644209725.

Met vriendelijke groeten en dank voor uw medewerking,

Monique Arkesteijn
Voorzitter CoreNet Global Benelux