Eh ben ik echt zo duurzaam?

‘Eh, ben ik echt zo duurzaam?’

 

Duurzaam is mooi en hip.
Zeker marketingtechnisch loont het om hier aandacht aan te besteden. Hoe duurzaam ben jij echt? Jouw primaire proces, jouw secundaire proces? Jouw mensen als het gaat om ‘duurzame inzetbaarheid’ en jouw huisvesting als het gaat om hergebruik, energie en milieu?
Er bestaat een gedragscode: de Gedragscode Duurzame Eindgebruiker.

De gedragscode is ontwikkeld door FMN en de Dutch Green Building Council (DGBC) en moet de verduurzaming van de werkomgeving en kantoorgebouwen stimuleren en versnellen. De eindgebruiker kan daarop veel invloed uitoefenen en een belangrijke rol spelen. Met de gedragscode worden eindgebruikers gestimuleerd hierin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Wie zich aanmeldt voor de gedragscode, conformeert zich aan de volgende punten:

  1. Onze organisatie is verantwoordelijk voor de verduurzaming van onze werkomgeving;
  2. Wij maken onze medewerkers bewust van de bijdrage die zij kunnen leveren aan de verduurzaming van hun eigen werkomgeving door gedragsverandering;
  3. Wij hanteren duurzaamheidseisen voor de panden die wij gebruiken;
  4. Wij laten alleen een nieuw pand ontwikkelen als er geen bestaand alternatief is;
  5. Wij nemen verantwoordelijkheid voor een pand dat wij achter laten;
  6. Wij bekijken onze huisvestingslasten integraal, zodat er ruimte is voor investeringen en duurzaamheidsmaatregelen;
  7. Wij voeren een actief milieubeleid;
  8. Wij meten en verbeteren de fysieke werkomgeving van onze medewerkers;
  9. Wij delen en promoten onze kennis en ervaring over de duurzaamheid van onze werkomgeving;
  10. Wij voeren actief beleid, of ontwikkelen dat op korte termijn, voor de verduurzaming van onze werkomgeving.

Denk jij ‘wat hierboven staat, kan mijn bedrijf ook’? Schroom dan niet om je aan te melden voor de Gedragscode Duurzame Eindgebruiker. Vierentwintig FMN-leden zijn je al voorgegaan.

Waarom?
CoreNet en FMN participeren in de Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren. Een van de gemaakte afspraken is dat FMN haar leden stimuleert om de Gedragscode Duurzame Eindgebruiker te ondertekenen en na te leven. Meer over de eensgezinde aanpak leegstand kantoren kun je hier lezen.