End User Debate

Impressie, video en foto's


(foto: Provada)

Hartelijk dank dat u zo massaal heeft deelgenomen aan het CoreNet Benelux/JLL Eindgebruikersdebat. Mede hierdoor is het een succesvol evenement geworden. Wij hopen dat deze middag u nieuwe inzichten over de toekomstige huisvestingswensen van verschillende gebruikers heeft gebracht en dat u tevens een beeld hebt gekregen van de ideeën van aanbieders van huisvesting en hoe deze aansluiten op de wensen van de eindgebruikers.

Onze partner, tevens sponsor van het Eindgebruikersdebat, JLL, heeft het evenement prima verzorgd. Compleet met dagvoorzitter Sofie van den Enk (keuringsdienst van waarde) met haar gelegenheids side-kick Eelco Hoet en voor de interactie met de zaal: Buzzmaster Bob.

De Panelleden waren:

  • Peter Aalbers, KPN - EVP Shared Service Organisation
  • Robert Tuinenburg, Unilever - Director Workplace Services EMEA
  • Kim de Munnik, Regus - Head of Property and Development
  • Jan Hein Tietema, OVG Real Estate - Managing Director Netherlands
  • Pim Pierrot, CRH - Manager Shared Service Center - Vastgoed & Development

Daar bovenop heeft JLL ook nog een video met een samenvatting van de middag gemaakt.  Deze video kunt u zien door hier of op de afbeelding hiernaast te klikken.

Hieronder staan enkele sfeerfoto's, deels 'geleend' van de website van Provada. 

  

        

        

        

        

(Klik op een foto om een groter formaat te zien/downloaden)

 

Uitnodiging / Invitation

(English language version below)

CoreNet Benelux /JLL Eindgebruikersdebat PROVADA 2016
“The Office Environment of 2025”

Beste Leden,

Graag nodigen wij u uit voor het CoreNet Benelux/JLL Eindgebruikersdebat, dat gehouden wordt op dinsdag 7 juni van 14:00 uur tot 16:30 uur op de PROVADA in zaal E102.

Het thema van het debat is “The Office Environment of 2025”. Wat zijn de toekomstige huisvestingswensen van de gebruiker? Wat zijn de ideeën van aanbieders van huisvesting? Komen hun wensen en ideeën wel overeen? Wat is er nodig om deze wensen en aanbiedingen op elkaar af te stemmen?

Uiteraard hebben wij een aantal interessante sprekers uitgenodigd met een uitgesproken visie over de kantoorhuisvesting van de toekomst. Onder meer Robert Tuinenburg spreekt over zijn wensen en ideeën voor de kantooromgeving van Unilever in het komende decennium. Internationale aanbieders van huisvesting OVG en Regus lichten toe hoe zij de eindgebruiker van alsmaar betere kantoorruimte willen blijven voorzien en hoe hun concepten zoals voor “The Edge” en hun keuzes voor wereldwijde vestigingslocaties hierin voorzien.

CoreNet Global Benelux Chapter End User Debate 2016 

Wij bieden tijdens de PROVADA een interactief platform voor zowel gebruiker als eigenaar. U kunt uw visie geven, in discussie gaan met elkaar, maar ook met de panelleden van Unilever, OVG en Regus.
Het doel van het Eindgebruikersdebat 2016 is het verbinden van eindgebruikers en aanbieders. Tijdens dit debat wordt er gepraat en gediscussieerd over de wensen en eisen van gebruikers aan de ene kant en de visie van aanbieders aan de andere kant, en over hoe volgens beiden de kantoorhuisvesting van 2025 eruit zal gaan zien.

Het debat wordt ingeleid door Tom Carroll, EMEA Research JLL. Tom geeft toelichting op het eind mei te verschijnen JLL researchrapport “How Technology will change the way we live and work in the future” en wat de impact daarvan is op huisvesting van de toekomst.

Graag nodigen wij u uit voor deelname aan het Eindgebruikersdebat 2016, dat zal worden afgesloten met een borrel op de stand van JLL op de beursvloer van de PROVADA standnummer 10-05.

Programma CoreNet Benelux/JLL Eindgebruikersdebat:

14.00 uur ontvangst met koffie en thee
14.30 uur start Eindgebruikersdebat
16.30 uur einde Eindgebruikersdebat
16.30 uur Borrel stand JLL

U kunt zich aanmelden voor het Eindgebruikersdebat via de aanmeldpagina.

PROVADA stelt voor alle CoreNet leden en overige eindgebruiker deelnemers, gratis toegangskaarten voor de gehele PROVADA beschikbaar. U ontvangt uiterlijk 3 juni een barcode per e-mail waarmee u zich hier kunt registreren.

Met vriendelijke groeten,

CoreNet Global Benelux Chapter JLL Netherlands

Pieter Foekens Eelco Hoet
CoreNet Global Benelux Chapter JLL 
Voorzitter Bestuur   Head of Corporate Solutions Netherlands


 

(English language version)

CoreNet Benelux /JLL End-user debate PROVADA 2016
“The Office Environment of 2025”

Dear Members,

We gladly invite you to the CoreNet Benelux/JLL End User debate, being held on Tuesday 7th of June from 14:00 to 16:30 at the PROVADA in room E102.

The theme of the debate is “The Office Environment of 2025”. What are the future real estate demands of the end user? What are the ideas of suppliers of real estate? Do these wishes and ideas comply with each other? What is required to adjust the supply and demand at one another?

We have invited a number of interesting speakers with a distinctive vision regarding the real estate of offices in the future. Inter alia Robert Tuinenburg will speak about his wishes and ideas for the future office environment of Unilever in the next decade. International suppliers of real estate OVG and Regus will explain how they will provide the end-user with improved offices in the future and how their concepts such as “The Edge” will affect their choices for this.

CoreNet Global Benelux Chapter End User Debate 2016 

During the PROVADA, we offer an interactive platform for both users and owners. You can share your opinions, discuss with your peers, and also with the panel members of Unilever, OVG and Regus.  
The objective of the End User Debate 2016 is to connect the end users and service providers. During this debate, there will be discussions about the needs and demands of the end users on one hand and the vision of the service providers on the other hand, and how they both envision the future of offices of 2025.

The debate will be initiated by Tom Carroll, EMEA Research JLL. Tom will illustrate the JLL research report “How Technology will change the way we live and work in the future” that will be published in May, and what will be the impact of this report on real estate in the future.

We gladly invite you to participate in the End User Debate 2016, with drinks after the debate at the JLL stand at the PROVADA exhibition stand number 10-05.

Program CoreNet Benelux/JLL End-user debate:

14.00 reception with coffee and tea
14.30 start End-user debate 
16.30 end End-user debate 
16.30 Drinks stand JLL

You can subscribe yourself for the End User Debate via the subscription page.

PROVADA provides all CoreNet members and end user participants, free access cards for the total PROVADA.
You will receive a bar code via e-mail to register yourself latest by June 3.

With kind regards,

CoreNet Global Benelux Chapter JLL Netherlands

Pieter Foekens Eelco Hoet
CoreNet Global Benelux Chapter JLL 
Chairman Board   Head of Corporate Solutions Netherlands