New Year 2015

Bijgewerkte informatie


(English version below)

Beste leden,

Op 20 januari 2015 vindt de CoreNet Global Benelux Nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst die start om 15:00 in het Kellebeek College in Roosendaal, worden de onderzoeksresultaten die ir. Ruben Bartelink in samenwerking met AT Osborne onderzocht heeft, gedeeld.

Namens de TU-Eindhoven heeft hij dit onderzocht met behulp van CoreNet Global en geeft een unieke kijk op het raakvlak tussen CREM en Corporate risk management. In het onderzoek zijn ook non profit organisaties uit de Benelux betrokken. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Op dinsdag 18 november hebben alle CoreNet leden een uitnodiging ontvangen om een enquête in te vullen. Indien u dit nog niet heeft gedaan verzoeken we u alsnog om dit te doen. Deze resultaten worden gedeeld tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. START ONDERZOEK

Tevens wordt er tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een toelichting gegeven over de realisatie van de nieuwbouw ROC Kellebeek door Fred Zacht en Peter Hooff.


ROC West Brabant, een van de grootste ROC’s in Nederland met meer dan 26.000 studenten en meer dan 2.300 arbeidsplaatsen, besloot in 2007 een nieuwe locatie in Roosendaal te ontwikkelen in de wijk Stadsoevers. Het nieuwe Kellebeek College huisvest circa 2.300 MBO studenten die opgeleid worden in de sectoren zorg en welzijn en uiterlijke verzorging. De ROC is overgestapt naar een nieuw onderwijsconcept waar onderwijs, werk en arbeidsmarkt elkaar onder één dak ontmoeten en versterken. De zorg en welzijnboulevard is een feit en bestaan uit diverse zorgpartners (1.500 m2) waaronder ouderen- en gehandicaptenzorg, kinderdagverblijf, consultatiebureau en onderwijs (11.500 m2). Een enorm leerzaam en enerverend proces!


Locatie
Oostelijke Havendijk 1
4704 AD Roosendaal

Dit adres is niet vindbaar in uw navigatie systeem. Voer daarom het adres in van een van de twee aangegeven parkeerplekken:

Adres voor navigatie

1. Parkeerplaats oostelijke havendijk, het blauwe blok
Oostelijke Havendijk (Zonder nummer!)
4704 AD Roosendaal
Het Kellebeek college ligt aan de overkant van de weg. Het is een betaalde parkeerplaats, kosten zijn ongeveer 9 euro. Deze parkeerplaats staat vaak vol. Optie twee is een alternatief

2. Parkeerplaats Herstaco Stadion (het rode blok)
Borchwerf 4
4704 RG Roosendaal
Vanaf hier is het maximaal vijf minuten lopen, de parkeerkosten zullen ongeveer 4 euro bedragen. Op verzoek van het Kellebeek college niet de auto parkeren in de woonwijk vanwege parkeeroverlast voor omwonende.


Programma
15.00-15.30 Ontvangst
15.30-16.00 CoreNet Global Benelux: terugblik2014 en vooruitblik 2015
16.00-17.00 Interactieve Corporate Real Estate Risk Management
17.00- 17.30 Toelichting over nieuwbouw ROC Kellebeek door Fred Zacht,vml directeur en Peter van Hooff (Projectmanager nieuwbouw Kellebeek van AT Osborne)
17.30-19.00 Netwerkborrel aangeboden door AT Osborne met de mogelijkheid om het gebouw te bekijken


Met vriendelijke groet,

CoreNet Global Benelux Chapter AT OSBORNE

Pieter Foekens Kees Rezelman 


(English version)

Udated Information

Dear members,
On January 20, 2015, CoreNet Global Benelux Chapter New year’s event will be take place. During this event, starting at 15:00 at the Kellebeek College in Roosendaal, the research results of Ruben Bartelink in cooperation with AT Osborne investigated, will be shared.

Ruben’s research, jointly held with CoreNet Global Benelux chapter, gives a unique view on the interface between CREM and Corporate risk management. Non-profit organizations in the Benelux took also part in the research. We are pleased to invite you to this event.

On Tuesday November 18th, CoreNet Global members were sent an invitation to complete a survey. Should you not have completed the survey yet, we hope you will take a moment to complete it. The results will be shared during the new year’s event. START SURVEY

During the new year’s event, an overview will be given about the realization of the ROC Kellebeek by Fred Zacht and Peter Hooff.


ROC West Brabant, one of the biggest ROC’s in the Netherlands with more than 26.000 students and more than 2.300 jobs, decided in 2007 to develop a new location in Roosendaal in the area Stadsoevers. The new Kellebeek College houses approx. 2.300 MBO students educated in the sectors care and well-being and grooming. The ROC changed to a new teaching concept whereas education, work and labor market meet and support each other under one roof. The care and well-being boulevard is a fact and exists out of different caring partners (1.500 m2) of which elderly care, disabled care, children daycare and advisory office and education (11.500 m2).


Location
Oostelijke Havendijk 1
4704 AD Roosendaal

You won’t be able to find this address in your navigation system. Therefore, insert the address of the two following parkings:

Address voor navigation
1.Parking “oostelijke havendijk, (the blue area)”
Oostelijke Havendijk (Zonder nummer!)
4704 AD Roosendaal
The Kellebeek college is across the street. It is a paid parking, costs are approximately 9 euros. This parking is often occupied. Option two is an alternative.

2. Parking “Herstaco Stadion (the red area)”
Borchwerf 4
4704 RG Roosendaal
As of here it is maxiumum five minutes walking, costs for parking will be approximately 4 euros. A request of the Kellebeek College is not to park the car in the residential area.

Program
15.00-15.30 Arrival
15.30-16.00 CoreNet Global Benelux: looking back at 2014 and forward at 2015
16.00-17.00 Interactive Corporate Real Estate Risk Management (CRERM) session
17.00-17.30 Explanation about the realization of ROC Kellebeek by Fred Zacht, vml director
and Peter hoof (project manager new building Kellebeek from AT Osborne
17.30-19.00 Network drink offered by ATOsborne with the possibility to view the building


Best Regards,

CoreNet Global Benelux Chapter AT OSBORNE

Pieter Foekens Kees Rezelman 


Invitation(English language version below)

Beste leden, 

Op 20 januari 2015 vindt de CoreNet Global Benelux Nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst die start om 15:00 in het Kellebeek College in Roosendaal,  worden de onderzoeksresultaten die ir. Ruben Bartelink in samenwerking met AT Osborne onderzocht heeft, gedeeld. 

Namens de TU-Eindhoven heeft hij dit onderzocht met behulp van CoreNet Global en geeft een unieke kijk op het raakvlak tussen CREM en Corporate risk management. In het onderzoek zijn ook non profit organisaties uit de Benelux betrokken. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.  

Op dinsdag 18 november hebben alle CoreNet leden een uitnodiging ontvangen om een enquête in te vullen. Indien u dit nog niet heeft gedaan verzoeken we u alsnog om dit te doen. Deze resultaten worden gedeeld tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.  START ONDERZOEK  

Tevens wordt er tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een toelichting gegeven over de realisatie van de nieuwbouw ROC Kellebeek door Fred Zacht en Peter Hooff.

ROC West Brabant, een van de grootste ROC’s in Nederland met meer dan 26.000 studenten en meer dan 2.300 arbeidsplaatsen, besloot in 2007 een nieuwe locatie in Roosendaal te ontwikkelen in de wijk Stadsoevers.
Het nieuwe Kellebeek College huisvest circa 2.300 MBO studenten die opgeleid worden in de sectoren zorg en welzijn en uiterlijke verzorging. De ROC is overgestapt naar een nieuw onderwijsconcept waar onderwijs, werk en arbeidsmarkt elkaar onder één dak ontmoeten en versterken.
De zorg en welzijnboulevard is een feit en bestaan uit diverse zorgpartners (1.500 m2) waaronder ouderen- en gehandicaptenzorg, kinderdagverblijf, consultatiebureau en onderwijs (11.500 m2 ).
Een enorm leerzaam en enerverend proces!

Locatie
Roosendaal Kellebeek College, Havendijk 1, Roosendaal 

Programma  
15.00-15.30 Ontvangst
15.30-16.00 CoreNet Global Benelux: terugblik 2014 en vooruitblik 2015 
16.00-17.00 Interactieve Corporate Real Estate Risk Management
17.00-17.30 Toelichting over nieuwbouw ROC Kellebeek door Fred Zacht,vml directeur en Peter van Hooff
(Projectmanager nieuwbouw Kellebeek van AT Osborne)
17.30-19.00 Netwerkborrel aangeboden door AT Osborne met de mogelijkheid om het gebouw te bekijken                        

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden


Met vriendelijke groet,
CoreNet Global Benelux Chapter AT OSBORNE

Pieter Foekens Kees Rezelman 

English version Invitation

Dear members,
 
On January 20, 2015, CoreNet Global Benelux Chapter New year’s event will be take place. During this event, starting at 15:00 at the Kellebeek College in Roosendaal, the research results of Ruben Bartelink in cooperation with AT Osborne investigated, will be shared.

Ruben’s research, jointly held with CoreNet Global Benelux chapter, gives a unique view on the interface between CREM and Corporate risk management. Non-profit organizations in the Benelux took also part in the research. We are pleased to invite you to this event.  

On Tuesday November 18th, CoreNet Global members were sent an invitation to complete a survey. Should you not have completed the survey yet, we hope you will take a moment to complete it. The results will be shared during the new year’s event.  START SURVEY 

During the new year’s event, an overview will be given about the realization of the ROC Kellebeek by Fred Zacht and Peter Hooff.
ROC West Brabant, one of the biggest ROC’s in the Netherlands with more than 26.000 students and more than 2.300 jobs, decided in 2007 to develop a new location in Roosendaal in the area Stadsoevers.
The new Kellebeek College houses approx. 2.300 MBO students educated in the sectors care and well-being and grooming. The ROC changed to a new teaching concept whereas education, work and labor market meet and support each other under one roof.
The care and well-being boulevard is a fact and exists out of different caring partners (1.500 m2) of which elderly care, disabled care, children daycare and advisory office and education (11.500 m2). 


Location
Roosendaal Kellebeek College, Havendijk 1, Roosendaal

Program                           
15.00-15.30 Arrival
15.30-16.00 CoreNet Global Benelux: looking back at 2014 and forward at 2015 
16.00-17.00 Interactive Corporate Real Estate Risk Management (CRERM) session
17.00-17.30 Explanation about the realization of ROC Kellebeek by Fred Zacht, vml director and Peter Hoof
(project manager new building Kellebeek from AT Osborne
17.30-19.00 Network drink offered by AT Osborne with the possibility to view the building

Register
Please click here to register

Best Regards,  
CoreNet Global Benelux Chapter AT OSBORNE

Pieter Foekens Kees Rezelman