Global Healthy Environment

Ontbijtsessie "Global Healthy Environment" is uitgesteld en zal nu samenvallen met het Nieuwjaars evenement op 21 januari 2015.


(English version below)

Beste Leden,

CoreNet Global Benelux Chapter en Shell nodigen u graag uit voor de CoreNet Global Healthy Environment ontbijtsessie op 8 oktober 2015 21 januari 2016. Middels deze vooraankondiging kunt u de datum en tijd alvast reserveren in uw agenda.

Locatie
Rotterdam, Erasmus Onderwijscentrum, Wytemaweg 80Programma
volgt tzt

Healthy Environment
Aandacht voor een gezonde verblijfsomgeving is al jaren gebruikelijk in de zorgsector. Het centraal stellen van de gebruiker tijdens het ontwerp- en de realisatiefase blijkt een positief effect te hebben op het welzijn van patiënten en medewerkers. Wat als we deze ervaring uit de zorgsector ook toepassen op andere sectoren? Uit onderzoek blijkt dat een gezondere, effectievere werkomgeving zomaar 5 tot 10 % productiviteitswinst opleveren bij werknemers.

Ontbijtsessie
De ontbijtsessie vindt plaats in het Onderwijscentrum van het Erasmus MC. De sessie start met twee inspirerende presentaties die u mee zullen nemen in de wereld van healthy environment. Zij laten u zien wat de invloed van het ontwerp en de inrichting kan zijn op het welbevinden van de gebruikers. Vervolgens is er een interactieve brainstormsessie over healthy environment.

Wij zien uit naar uw komst op 8 oktober 2015 21 januari 2016. 


Met vriendelijke groet,

Pieter Foekens
Voorzitter, CoreNet Global Benelux Chapter

Lieke Mekking
Shell Real Estate

Ellis ten Dam
CoreNet Global Benelux Chapter

 

Breakfast session "Global Healthy environment" has been postponed and will now take place at the New Year's event on January 21st 2016.

(English version)

Dear Member,
CoreNet Global Benelux Chapter and Shell are pleased to invite you to the CoreNet Global Healthy Environment Breakfast session on October 8th, 2015  January 21st 2016. This message serves to enable you to save the date of this event in your calendar.

Location
Rotterdam, Erasmus Onderwijscentrum, Wytemaweg 80

Program
will follow

Healthy Environment
Awareness on a healthy environment is common practice in the healthcare sector. A focus on the user during the design and realization phase appears to have a positive impact on the wellbeing of patients and staff. What if we apply this experience in the healthcare sector onto other sectors? Research shows that a healthier, more effective working environment could lead to a 5 to 10% productivity increase from employees.

Breakfast session
The breakfast meeting will take place at the Education Center of Erasmus MC, winner of the Rotterdam Architecture award. The session starts with two inspiring presentations who will take you into the world of healthy environment. They show you what the influence of the design and interior can be on the well-being of users. Subsequently there is an interactive brainstorm session about healthy environment We look forward to meet a lot of our members and invited guests.

We look forward to seeing you on October 8th, 2015  January 21st 2016


Kind Regards,

Pieter Foekens 
Chair, CoreNet Global Benelux Chapter

Lieke Mekking
Shell Real Estate

Ellis ten Dam
CoreNet Global Benelux Chapter

 

Event Calendar 2015 - update