End-user Debate

Uitnodiging


(English version below)

Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor het Corenet/JLL Eindgebruikersdebat op de PROVADA welke gehouden wordt op dinsdag 2 juni van 14:30 tot 16:30 uur.

Het thema van het debat is "Dealing with growth in the economic upturn". Nu de economische recessie definitief tot een einde lijkt te zijn gekomen, is het bewerkstelligen van groei voor de meeste organisaties het belangrijkste onderwerp op de agenda. Hoe wordt de CRE-manager hiermee geconfronteerd en hoe kan hij zich hier op voorbereiden?

Gedurende het debat zullen drie vormen van groei worden uitgelicht en toegelicht door drie ervaringsdeskundigen. De strategische keuzes van hun organisaties leiden ertoe dat groei explosief, gepland of gefaseerd plaatsvindt en stelt hen daardoor voor onverwachte uitdagingen om deze groei te faciliteren.

De drie vormen van groei die worden uitgelicht zijn:

  • Merger & Acquisitions
  • Digital Innovation
  • Transformation

Het debat zal worden ingeleid door Tom Carroll, EMEA Research JLL. De overige sprekers zullen wij in aanloop naar het debat aan u bekend maken.

Graag verwelkomen wij u tijdens het debat welke zal worden afgesloten met een borrel op de stand van JLL op de beursvloer van de PROVADA.

U kunt zich aanmelden voor het Corenet/JLL Eindgebruikers debat via de aanmeldpagina.

 

Met vriendelijke groeten,

Pieter Foekens
Corenet Global Benelux Chapter

Eelco Hoet
Head of Corporate Solutions Netherlands

Invitation

(English version below)

Dear members,

We cordially invite you to attend the Corenet/JLL End user debate which will be held at the PROVADA, on Tuesday the 2nd of June between 14:30 and 16:30.

The theme of the debate is "Dealing with Growth in the Economic Upturn". As the recession finally appears to be coming to an end, it is of utmost importance for organizations to find ways to generate growth. In this regard, which challenges are CRE managers faced with and how they can be prepared?

Three types of growth will be identified and clarified by three experts during the debate. Strategic choices made by their organisations result in growth being realised in an explosive, planned or phased manner, and means they will face unexpected challenges when facilitating this growth.

The three types of growth are:

  • Merger & Acquisitions
  • Digital Innovation
  • Transformation

The debate will be introduced by Tom Carroll, EMEA Research JLL. The other speakers will be announced during the course of the debate.

We hope you will be able to attend the debate, which will be concluded with drinks at JLL's stand in the exhibition area at the PROVADA.

You can register for the Corenet/JLL End user debate through the registration page.

Yours sincerely,

Pieter Foekens
Corenet Global Benelux Chapter


Eelco Hoet
Head of Corporate Solutions Netherlands