Provada End-user debate

Interview with Chair and co-Chair in Vastgoedmarkt Provada Magazine

Click on the image below to read/download the interview.

Summary write-up of event

PROVADA CoreNet Global Benelux Chapter Eindgebruikersdebat 2014
Dinsdag 3 juni organiseerde CBRE voor de leden van het CoreNet Global Benelux Chapter wederom het Eindgebruikersdebat dat plaats vond op de PROVADA waarbij deze keer internationale collega’s van de multinationals Unilever, XEROX, RBS en CBRE in het panel plaatsnamen.
Elk met een geheel eigen visie op het centrale thema van het eindgebruikersdebat: de toekomst van het Corporate Real Estate (CRE) Management.

     

Door middel van een tweetal stellingen werd het debat aangevoerd, eerst in de zaal en vervolgens door de panelleden.
De eerste stelling luidde als volgt: CRE is best placed to lead the internal change towards a future General Services Organisation (GSO). Driekwart van de deelnemers was het oneens met deze stelling, simpelweg omdat men CRE ziet als faciliterende rol die niet noodzakelijk de centrale leidende rol krijgt. Desalniettemin ziet men het belang van een toekomstig General Services Organisation, welke idealiter zou moeten optreden als onafhankelijke geïntegreerde organisatie. Een organisatie die de bestaande ondersteunende managementfuncties CRE,IT, HR, Inkoop en Finance verbindt. Een overgrote meerderheid van de zaal kon zich dan ook vinden in CRE als ondersteunende functie binnen een GSO.
Waar een ruime meerderheid het oneens was met de eerste stelling werd dit aantal ruim overtroffen bij de tweede stelling, waarmee 90% van de deelnemers het oneens was. De stelling luidde als volgt: By 2030, speed of innovation requires all General Services Managers to have an IT background. Veelgehoorde argumenten waren dat een manager de IT processen moet begrijpen om waarde toe te kunnen voegen. Hierbij zal een specifieke IT opleiding voor GSO managers niet nodig zijn, bovendien groeien nieuwe generaties op met IT waardoor ze al direct meer begrip hebben van IT. Men ziet de manager in 2030 dan ook nog steeds het verschil maken door creatief, innoverend en probleemgericht te werk te gaan. Ondanks uiteenlopende maar inspirerende meningen kan er een breed gedragen conclusie worden getrokken waaruit blijkt dat de toekomst van de CRE Manager zal veranderen.
Een interessante opmerking uit de zaal om verder over na te denken is of toekomstige technische ontwikkelingen het leven complexer zullen maken of dat de trend zich voortzet waarbij deze het leven juist eenvoudiger maken. Uitdagingen en kansen zullen zeker ontstaan en met veel enthousiasme worden ontvangen door de deelnemers van het CoreNet Global Benelux Chapter Eindgebruikersdebat 2014.

invitation

Dear Members,
We would like to invite you to the CoreNet Enduser debate during the PROVADA Real Estate Meeting point on June 3, 2014. During this debate representatives of interesting multinationals will present their unique vision on the future of Corporate Real Estate Management. And they will share whit us their strategy and discipline that will lead them to their goals.

Key question of the debate is; which background does your future CRE manager have? Who will be in charge: HR, IT, Procurement or will it still be Real Estate? Join us and discuss with us the future position of the Dutch Real Estate managers.

Date Tuesday, June 3, 2014

Time 15.30 - 17.00 h followed by networking possibilities during a drink

Venue Amsterdam RAI, Room E102

Program Panel speakers will include Viv Hanstad Pilcher (Lexmark), Robert Tuinenburg (Unilever), Alex Andel (CBRE UK) and others. They will share their viewson what must happen to be prepared for the future. How do you attract and retain the future employee? What is the purpose of Corporate Real Estate now and in 15 years?

We are offering you a varied program which is a logical next step from the CoreNet End user debates in 2012 and 2013. A debate which will hopefully result into new insights and a subsequent decision to drastically change your daily practice. We will set the scene for a lively debate between you and your peers which will be concluded by networking drinks on the CBRE Stand in Hall 11 stand 10A.

To participate in the CoreNet End user debate click on the button “Sign in”. Information can found on the CoreNet Eindgebruikersdebat website..

Free access for CoreNet members and end users
Members of CoreNet Global or non-members who are not service provider and have a responsibility to manage real estate assets or projects are eligible to free entry to the PROVADA Real Estate fair. If desired you can indicate this on the registration form.

We are looking forward to your participation on June 3rd.

Kind Regards, 
Monique Arkesteijn Remco Kroeze
CoreNet Global Benelux Chapter CBRE

Save the date

(Klik hier voor Nederlandse versie)
CoreNet Global Benelux Chapter and CBRE are pleased to invite you to the CoreNet End-user debate at PROVADA on June 3, 2014. This message serves to enable you to save the date of this event in your calendar.


Date Tuesday, June 3, 2014

Time 15.30 - 17.00 h followed by networking possibilities during a drink

Venue Amsterdam RAI, Room E102


CoreNet End user debate 2014
If Dutch corporates want to maintain a strong voice within the maturing European landscape, it is essential to increase our international exposure and keep abreast of international developments.

Debate 2014
The 2014 End user debate will provide a platform for non-Dutch corporates who will share with us their own unique vision on future Corporate Real Estate Management. In the future, which corporate center will assume CRE responsibility? Is it going to be HR, IT, Procurement or will it remain at Real Estate? Join us and discuss with us the future of Corporate Real Estate Management in the Netherlands.

We look forward to meeting you.
If you would like to confirm your attendance please register here.

Free access for CoreNet members and end users
Members of CoreNet Global or non-members who are not service provider and have a responsibility to manage real estate assets or projects are eligible to free entry to the PROVADA Real Estate fair. If desired you can indicate this on the registration form.

We look forward to seeing you on Tuesday June 3, 2014!

Kind Regards,

On behalf of CoreNet Global Benelux Chapter and CBRE,


Monique Arkesteijn Remco Kroeze
CoreNet Global Benelux Chapter CBRE

You can also visit the Provada website