End user debate during PROVADA

Publication End-User debate


(click on the cover above to view/download the PDF version)

There is a very nice spread in the publication that we herewith also offer you as a spread instead of two separate pages.
Click on the image below to view/download a high resolution of this spread.

Invitation End-user debate during PROVADA


(Dutch version below)
A new reality, will it really transpire? Our research has found that the next 15 years can bring major shifts in corporate housing. But how will these shifts affect the corporate real estate industry?

We are pleased to invite you to participate in the CoreNet End User debate on June 4th where we will continue discussing with you about these developments.

Program
During the interactive program we’ll give you an insight in the future, a vision you are helping to shape yourselves. Based on your insights we’ll develop a future outlook that you can use to construct your real estate strategy. And of course you are invited to also actively engage in the discussions. Discussions between you and for instance Kim Spinder (innovator of organizations) and Nikaj van Hermon (director Transacties PostNL Real Estate). They share their view about what it takes to be prepared for the future. About how future employees can be bound to the organization. About the purpose of corporate real estate, also in 15 years’ time. And they are looking to discuss with you.

Following last year’s success this afternoon will again be moderated by the inspiring mr. Donatello Piras. It will be a diverse program with challenging views that may lead you to change your course. A solid discussion with peers, capped off with a social networking drink.

Date Tuesday, June 4th 2013
Time 14.30 - 17.00 hour followed by a networking drink
Venue Amsterdam RAI, Room E102
To participate in the CoreNet End user debate click on the button “Sign in”. Information can be found on the CoreNet Eindgebruikersdebat website.


Free access for CoreNet members and end users
Members of CoreNet Global or non-members who are not service provider and have a responsibility to manage real estate assets or projects are eligible to free entry to the PROVADA Real Estate fair. If desired you can indicate this on the registration form.


We are looking forward to your participation on June 4th.

Kind Regards,

On behalf of CoreNet Global Benelux Chapter and CBRE


Jos Teunissen Remco Kroeze
CoreNet Global Benelux Chapter CBREUitnodiging Eindgebruikersdebat tijdens Provada


(Nederlandse versie)
Een nieuwe realiteit, loopt het echt zo'n vaart? Ons onderzoek heeft uitgewezen dat de komende 15 jaar grote verschuivingen kunnen geven in bedrijfshuisvesting. Maar hoe gaan deze verschuivingen de corporate vastgoedsector raken?

Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan het CoreNet Eindgebruikersdebat op 4 juni a.s. en praten wij met u verder over deze ontwikkelingen.

Programma
In het interactieve programma geven we u een blik in de toekomst, een visie die u zelf mee helpt creëren. Aan de hand van uw inzichten creëren we een toekomstscenario, waarmee u verder kunt bouwen aan uw vastgoedstrategie. En natuurlijk voeren we ook het debat. Met u en met onder andere Kim Spinder (innovator van organisaties) en Nikaj van Hermon (directeur Transacties PostNL Real Estate). Zij delen hun zienswijze over wat er moet gebeuren om klaar te zijn voor de toekomst. Over hoe je de medewerker van de toekomst betrokken houdt bij je organisatie. Over het nut van de corporate vastgoedfunctie, ook over 15 jaar. En zij gaan daarover graag met u in debat.

Net als vorig jaar wordt de middag inspirerend geleid door Donatello Piras. Het wordt een afwisselend programma met pittige inzichten, die u wellicht het roer doen omgooien. Een goede discussie met uw vakgenoten, af te sluiten met een gezellige netwerkborrel.

Datum Dinsdag 4 juni 2013
Tijd 14.30 - 17.00 uur met aansluitend een borrel
Locatie Amsterdam RAI, Zaal E102
Voor deelname aan het CoreNet Eindgebruikersdebat klikt u op aanmelden. Informatie kunt vinden op de website van het CoreNet Eindgebruikersdebat.


Gratis toegang voor CoreNet leden en eindgebruikers
Als lid van CoreNet Global of als u verantwoordelijk bent voor huisvesting binnen uw organisatie (eindgebruiker) dan kunt u een gratis toegangsbewijs voor PROVADA ontvangen. Wanneer u hiervan gebruik wenst te maken dan kunt u dit aangeven op het aanmeldformulier.

Wij zien uit naar uw komst op dinsdag 4 juni aanstaande!

Met vriendelijke groet,

Namens CoreNet Global Benelux Chapter en CBRE


Jos Teunissen Remco Kroeze
CoreNet Global Benelux Chapter CBRE

 

Pre announcement: Netherlands is changing: Appropriately anticipate a new reality


(Dutch version below)

Every day end-users with a professional view on real-estate are working on solutions to a wide scope of challenges in today's world.
The CoreNet End-user debate 2013 deals with possibly even bigger challenges. Are our solutions future proof? We challenge the participants of the CoreNet End-user debate 2013 during a lively and interactive concept to think beyond current expectations. New insights can lead to better housing products. The Corporate Real Estate manager himself has control over that.

The new approach of the end-user debate in 2012 - with interesting, provocative speakers and an interactive debate - was highly appreciated by the audience. End-users, service providers, developers, investors and other real estate parties were clearly not aligned whith regards to future expectations concerning the real estate (user) market. Motivation for us to during PROVADA 2013 again put the end-user debate on the calendar. Starting point for the coming edition therefore is to continue the proven approach and take a further deep dive. Obviously the end-user is at the center.

A new reality
Should the think-tanks, visionaries and experts be only partly right, our society will change significantly in the coming 15 years. Our world changes, organizations and relationships in our profession change. The influence on the real-estate market is unmistakable. Anticipating now on tomorrow's situation is important because the new reality, partly as a result of the crisis, demands keen choices. Next to that corporate real estate nowadays more often has a key role in new business models in our increasingly complex and dynamic work environment

New insights
June 4th. 2013 again holds the promise of becoming an afternoon full of inspiration and challenges. During an interactive and animated debate we challenge participants to think beyond current expectations. Engage real-time with an expert panel and perhaps together you'll arrive at new views.

The CoreNet end-user debate is THE stage for the end-user during PROVADA 2013. The market gets to know the real estate end-user and it's motives. 
We promote the development of knowledge concerning corporate real estate by sharing that knowledge and developing a better mutual understanding of wishes and needs.

PROVADA 2013, room E102
Date: 4 juni 2013
Time: 14:30 – 17:00 hours
followed by networking possibilities during a drink
Stay posted on the latest developments in the build-up to the debate and visit the special website https://eindgebruikersdebat.cbreprojects.nl
Contact persons: 
Jos Teunissen
Remco Kroeze

Registration is possible here: Registration form CoreNet end-user debate

Vooraankondiging: Nederland verandert: Adequaat anticiperen op een nieuwe realiteit


(Nederlandse versie)

Eindgebruikers met een professionele kijk op huisvesting zijn dagelijks bezig met oplossingen voor een breed spectrum aan vraagstukken in de huidige actualiteit. Tijdens het CoreNet Eindgebruikersdebat 2013 gaat het over misschien wel nog grotere uitdagingen. Voldoen deze oplossingen namelijk wel op langere termijn? Wij dagen de deelnemers van het CoreNet Eindgebruikersdebat 2013 uit om in een geanimeerd en interactief concept verder te denken dan de huidige verwachtingen. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot betere huisvestingsproducten. De corporate real estate manager heeft daar zelf invloed op.

De nieuwe aanpak van het Eindgebruikersdebat in 2012 – met interessante, prikkelende sprekers en een interactief debat – werd door de aanwezigen zeer geapprecieerd. Gebruikers, adviseurs, ontwikkelaars, beleggers en overige partijen in vastgoed zaten duidelijk niet op één spoor als het gaat om de toekomstverwachtingen voor de vastgoed (gebruikers)markt. Reden voor ons om ook tijdens PROVADA 2013 het Eindgebruikersdebat op de agenda te zetten. Uitgangspunt voor aankomende editie is dan ook om de lijn voort te zetten en verder de diepte in te gaan. De gebruiker staat vanzelfsprekend centraal.

Een nieuwe realiteit
Als de denktanks, visionairs en experts ook maar een beetje gelijk krijgen, verandert onze samenleving de komende 15 jaar ingrijpend. Onze wereld verandert, organisaties en verhoudingen in ons vakgebied veranderen. Het effect op de vastgoedmarkt is onmiskenbaar. Nu inspelen op morgen is belangrijk omdat de nieuwe realiteit, mede als gevolg van de crisis, om scherpe keuzes vraagt. Daarnaast heeft bedrijfshuisvesting nu steeds vaker een sleutelrol bij nieuwe bedrijfsmodellen in onze toenemend complexe en dynamische werkomgeving.

Nieuwe inzichten
Het belooft op 4 juni 2013 weer een middag vol inspiratie en uitdaging te worden. In een interactief en geanimeerd debat dagen wij de deelnemers van het CoreNet Eindgebruikersdebat 2013 verder te denken dan de huidige verwachtingen. Ga live in discussie met het expert panel en wellicht komt u samen tot nieuwe inzichten!

Het CoreNet Eindgebruikersdebat is hét podium voor de eindgebruiker tijdens PROVADA 2013. De markt maakt kennis met de vastgoedgebruiker en zijn beweegredenen. Wij bevorderen de ontwikkeling van kennis op het gebied van corporate real estate, door kennis te delen en beter begrip te krijgen van elkaars wensen en behoeften.


PROVADA 2013, zaal E102
Datum: 4 juni 2013
Tijd: 14.30 – 17.00 uur
met aansluitend gelegenheid tot netwerken tijdens de borrel
Blijf in aanloop naar het debat op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bezoek de website https://eindgebruikersdebat.cbreprojects.nl
Contactpersonen:
Jos Teunissen
Remco Kroeze

Aanmelden kan hier: Aanmeldingsformulier CoreNet Eindgebruikersdebat