Benchmarks 7 March 2012

Uitnodiging


Beste Leden, 

Hierbij nodigen we jullie uit voor onze volgende Ontbijtsessie op 7 maart in het kantoor van Deloitte in Amsterdam. Deze keer gaan we een soort marktverkenning doen aangaande indices/benchmarks. 

Er zijn 5 leveranciers uitgenodigd van tools/oplossingen voor het benchmarken van diverse kengetallen, het meten van medewerkerstevredenheid met hun kantoorsituatie dan wel facilitaire kosten, geplaatst in de context van serviceniveaus en klanttevredenheid. Zij geven ieder een 'executive summary' van max. 10 minuten en vervolgens is er ruimte voor vragen.
Er wordt een inleiding gegeven door Marcel Noordhuis van Deloitte die bezig is met een promotie onderzoek o.a. over benchmarking en indices. En aan het einde zal Marcel een samenvatting geven en daarbij een poging doen de besproken oplossingen te vatten in een "Magical Quadrant" (analoog aan wat Gartner doet). 

Gastheer/locatie: Deloitte - Bart Hoevers / kantoor Cristal Tower Sloterdijk / Sloterdijk, Amsterdam. Klik hier voor de routebeschrijving

Agenda: 
07:30 - 08:00        Aankomst/start ontbijt/ Welkom door gastheer Bart Hoevers 
08:00 - 08:15        Inleiding door Marcel Noordhuis 
08:15 - 08:25        1e presentatie, NFC Index Coorperatie,NFC Index 
08:30 - 08:40        2e presentatie, AOS Studley, Benchbase 
08:45 - 08:55        3e presentatie, Twijnstra Gudde, Facana 
09:00 - 09:10        4e presentatie, Solved, Leesman Index 
09:15 - 09:25        5e presentatie, Proven Partners, Proven Benchmark 
09:30 - 10:00        samenvatting, magical quadrant en wrap-up

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van CoreNet Global Benelux Chapter Namens Deloitte
Monique Arkesteijn, Voorzitter Bart Hoevers, Partner

Verslag en Presentaties:

Beste Leden,
Op 7 maart j.l.  hebben we een zeer succesvolle Ontbijtsessie gehad over Indices/Benchmarking in het kantoor van Deloitte in Amsterdam,
Marcel Noordhuis van Deloitte tekende voor inleiding, gespreksleiding en afsluiting, inclusief de Magical Quadrant oefening.
Verder hadden we 5 leveranciers bereid gevonden om met ons de geheimen te delen over hun benchmarking dan wel indexing tool.

Voor de bijna 40 deelnemers maar ook voor al onze andere leden staan vanaf heden de presentaties op de CoreNet Benelux website: http://benelux.corenet.org 
Over enkele weken zullen deze verwijderd worden van de Benelux site maar ze blijven beschikbaar via het Knowledgecenter.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van CoreNet Global Benelux chapter,
Jos Teunissen

Presentatie NFC Index

Presentatie AOS Studley

Presentatie Twijntra en Gudde

Presentatie Solved, Leesman Index

Presentatie Proven Partners

Foto Impressie

  

  

  

(Klik op de fotos voor een groter formaat)