Hospitality Summit 26 April 2012


Hospitality Summit 26 April


Beste leden,

Samen met de host NHTV hebben Connekt, FMN, CoreNet Global Benelux Chapter en Koninklijke Horeca Nederland een programma opgesteld om samen met u nieuwe wegen naar succes voor BV Nederland te verkennen. Met inspiratie van futuroloog prof. dr. Wim de Ridder en experts van verschillende disciplines, gaan we in
interactieve workshops aan de slag om creatieve oplossingen te genereren voor de economische en maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

FACILITY MANAGEMENT heeft te maken met ultrascherpe prijscompetitie

HOSPITALITY ziet andere branches investeren in gastvrijheidsvoorzieningen

MOBILITEIT werkt aan toenemende verkeerscongestie en ecologische beperkingen

VASTGOED wordt geconfronteerd met stagnerende bouw en kampt met leegstand


In de interactie en het bij elkaar brengen van deze disciplines zouden wel eens de antwoorden kunnen liggen. De facility manager kan zich onderscheiden met een gastvrije benadering van de nieuwe vormen van werken, of dit nu plaatsvindt in de fysieke of in de virtuele werkplek. De vastgoedontwikkelaar kan samen met de mobiliteitsmanager bouwen aan flexibele concepten tussen werk en privé. De hospitality manager kan haar specialisme inzetten om de nieuwe manieren van interactie tussen partijen ook in andere branches betekenisvol te maken.

Programma 26 april 2012
13:00 uur Lunch / ontvangst deelnemers Hospitality Summit
14:00 uur Opening Hospitality Summit, Voorzitters Bernard Drion en Geoff Maree, NHTV
14:30 uur Strategische revolutie in de werkomgeving, Prof. dr. Wim de Ridder, Universiteit van Twente
15:00 uur Introdcutie van de vier disciplines reagerend op de white paper (begin april beschikbaar)
12 experts
15.45 uur Pauze
16.15 uur
Zes interdisciplinaire, interactieve workshops
12 experts
17.30 uur Met borrel en hap omklede discussie en conclusies

Wij zijn hiervoor te gast bij NHTV University of Applied Sciences, Academy of Facility Management in Breda. Voor meer informatie over het programma en registratie,
klik hier.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van het CoreNet Global Benelux Chapter
Monique Arkesteijn, Voorzitter