From thinking power to execution 30 November 2012

Melding


CoreNet neemt op verzoek van gastheer Rinus Vader (Royal HaskoningDHV) op vrijdag 30 november a.s. deel aan een bijzondere bijeenkomst met verschillende professionals. Een weerslag van het gesprek is bestemd voor publicatie in het magazine VG Visie met thema: Van denkkracht naar Daadkracht. Aanwezig zijn ook een redacteur en fotograaf. Lancering magazine december 2012.
 
De shift in vastgoed, van nieuwbouw naar ombouw: hoe krijgen we de herbestemming van overtollig vastgoed in beweging?
Er lijkt voldoende (vloeroppervlak aan) gebouwen in Nederland aanwezig te zijn om er te kunnen wonen, leren, werken, recreëren en zorgen; echter veelal hebben de beschikbare gebouwen een andere bestemming en karakteristiek dan de behoeften zoals die in programma’s van eisen worden geformuleerd. Ook leven er bij veel eigenaren, financiers en gemeenten nog gedateerde verwachtingen over de mogelijkheden van beschikbare en beschikbaar komende gebouwen. En indien er al een case is te maken voor een betekenisvolle match tussen leegstaand aanbod en een nieuwe vraag, dan ontbreekt het bij de reguliere partijen momenteel aan mogelijkheden om de noodzakelijke kosten voor herbestemming (lees: ombouw) te financieren. 
 
Uit de praktijk komen steeds zes voorwaarden naar voren waaraan voldaan moet worden, alvorens transformatie kansrijk wordt:

 1. een concrete vraag naar ruimte in de buurt, 
 2. een programma dat past in het pand, 
 3. een business case die sluit,
 4. een pragmatische instelling bij het omgevingsrecht, 
 5. een financier die wil lenen of investeren, 
 6. een hoogste en beste prijs die wordt betaald (Highest & Best Use).

Deze voorwaarden en wat verder ter tafel komt willen we graag bespreken in deze Round Table setting.
Uitgenodigd zijn:

 • De heer G. Isabella – Gemeente Utrecht
 • Paul Oudeman- kantorenloods Gemeente Amsterdam
 • Leonard Kok- Gemeente Den Haag
 • Kees Rezelman - AT Osborne namens CoreNet Global Benelux chapter
 • Kees Verschoor – Gemeente Utrecht
 • Joost van Gestel, CEO Camelot Europe
 • Ad Buisman – Ernst & Young
 • Huib Boissevain- Annexum