Platform Sustanable Housing 25 January 2011Bijeenkomst 25 januari 2011 | Platform Duurzame Huisvesting

Beste CoreNet Benelux leden,

Op 10 februari 2011 organiseert het Platform Duurzame Huisvesting het symposium ‘Duurzame Huisvesting: wie is aan zet?’.


Het symposium geeft antwoord op de vraag: ‘wat is nodig om de vastgoedketen te verduurzamen'? Ondanks de vele voordelen, vindt er namelijk nog maar op beperkte schaal verduurzaming van bestaand vastgoed plaats. Vaak komt dit doordat de spelers in de keten onvoldoende inzicht hebben in de mogelijkheden van duurzaam vastgoed. En ook de weg er naartoe is vaak onbekend.


Deelname kost € 200,-. Maar.........voor leden van organisaties die aangesloten zijn bij het platform geldt een gereduceerd tarief van € 100,-.

CoreNet Benelux is één van die aangesloten organisaties.Daarom kunt u, onze leden, deel nemen aan dit symposium voor slechts de helft van de normale deelname prijs! Als u naar het congres wilt gaan en van dit aanbod gebruikt wilt maken, ga dan naar de site van het platform, www.platformduurzamehuisvesting.nl en vul het aanmeldformulier in. (Vergeet niet aan te vinken dat u inschrijft als lid van een organisatie die is aangesloten bij het platform).

Met vriendelijke groet,

CoreNet Benelux Chapter


Flip Verwaaijen, voorzitter