Action program Vacant ofices 4 November 2011


Vrijdag 4 november: “Actieprogramma Leegstand kantoren”                        ********************************************


Vrijdag 4 november: “Actieprogramma Leegstand kantoren”
 (geen plaatsen meer beschikbaar)


Beste leden,

Wij nodigen u van harte uit voor de tweede CoreNet Global Benelux Chapter ochtend-bijeenkomst die zal plaatsvinden op vrijdag 4 november 2011 in het net nieuw geopende kantoor van CBRE te Amsterdam met als thema “Actieprogramma Leegstand kantoren”.


“Dat ondanks de vele verschillende belangen overheden en marktpartijen gezamenlijk hebben besloten de leegstand aan te pakken is uniek te noemen. Het is ook bittere noodzaak om samen tot actie te komen. Geen van de partijen kan zelfstandig een substantieel resultaat bereiken.”

"Proberen we iets te redden wat allang verloren is........ is het tijd voor lef?"


We willen met u van gedachten wisselen over de stand van zaken van het Actieprogramma Leegstand Kantoren. Kampt uw organisatie met leegstand? Of heeft u problemen met het afstoten van overtollig vastgoed? Bevalt de onderhandelingspositie als eindgebruiker u op dit moment zeer goed. Wat vindt u van de leegstand en welke aanpak staat u voor?
Het doel van het seminar is om in een tijdsbestek van twee uur interessante sprekers aan het woord te laten over dit boeiende onderwerp, alsmede ruimte te bieden aan discussie over wat dit voor ons gaat betekenen in de dagelijkse toepassing ervan. Er wordt gestreefd naar een doelgroep met een omvang die actieve discussie stimuleert en waarbij een goede representatie van het vakgebied aanwezig is. Richtlijn is een groep van ca. 20 personen. Wilt u van deelname gegarandeerd zijn, adviseren wij u zich snel in te schrijven.


Tijdstip:      08:00 uur tot 10:00 uur
Locatie:      CBRE, ‘Symphony’, Gustav Mahlerlaan 405, 1082 MK, Amsterdam 
                 (routebeschrijving)


Agenda:

  • Welkom, Remco Kroeze (CBRE)
  • Inleiding, Monique Arkesteijn (bestuurslid CoreNet Global, Benelux Chapter)
  • Hans de Jonge, ‘Noodzaak en resultaat van de Actieprogramma leegstand kantoren: (Voorzitter Actieprogramma en hoogleraar vastgoedbeheer TU Delft.)
  • Remco Kroeze, 'De veranderende wensen van eindgebruikers en de impact op de markt' (CBRE)
  • Flip Verwaaijen, “De onmacht van de vastgoedwereld: het is tijd voor lef” (Post NL)
  • Jos Schut ,“Vastgoed als melkpak, echte marktconformiteit bestaat niet” (UPC Broadband)
  • Hilde Remøy “Leegstand & vastgoedbeleid eigenaar gebruikers”, (TU Delft)
  • Discussie
  • Slot

 
Met vriendelijke groet,
Namens CoreNet Benelux Chapter
Monique Arkesteijn
                    

English Translation