New Year's event and Student Award 21 January 2010

Uitnodiging

CoreNet Benelux Nieuwjaarsbijeenkomst en Student Award – HERINNERING 


Heeft u zich al opgegeven voor de Corenet nieuwjaarsbijeenkomst? Mede namens Real Estate en Housing nodigt het bestuur van de CoreNet Global Benelux chapter u van harte uit voor deze bijeenkomst die zal plaatsvinden op donderdag 21 januari op BK City te Delft met als titel ‘Real estate research in 2009 and beyond’.
Monique Arkesteijn kijkt terug op een roerige periode op de Delftse campus. Op 13 mei 2008 werd het gebouw van de Faculteit Bouwkunde door een hevige brand verwoest. De faculteit is daarna geherhuisvest in het voormalige hoofdgebouw van de TU Delft aan de Julianalaan. Dit grote monumentale gebouw is daartoe in sneltreinvaart gerenoveerd.
Er is veel vastgelegd over zowel het unieke renovatie- en herhuisvestingsproces als het denken over de toekomst. Met een presentatie over “The making of BK City” en de “campus of the Future” krijgt  u hiervan een impressie. 

Traditiegetrouw organiseert het CoreNet Global Benelux chapter opnieuw de uitreiking van de Student Award. De Student Award wordt uitgereikt aan studenten met bijzondere afstudeerscripties over Corporate and Public Real Estate. Ook geeft Bas Singer (YNNO) een presentatie over zijn onderzoek in de Verenigde Staten naar ‘Corporate Real Estate Survey 2008 challenges and trends corporate real estate & workplace strategy'. 

Flip Verwaaijen neemt u mee naar de activiteiten die gepland staan in 2010 en blikt terug naar de activiteiten van 2009. Het heugelijk feit wordt gevierd dat wij het honderdste CoreNet Benelux chapter lid kunnen verwelkomen. Als laatste bikken we terug op CRE-onderzoek in 2008 en 2009 en discussiëren we met u over de toekomst van CRE-onderzoek. 


Programma
15.30 – 16.00    Ontvangst BK City
16.00 – 16.20    BK City door Monique Arkesteijn TU Delft Real Estate & Housing
16.20 – 16.40    Uitreiking en presentatie student award
16.40 – 17.00    Presentatie Bas Singer YNNO 'Corporate Real Estate Survey 2008 challenges and     
                        trends corporate real estate & workplace strategy'
17.00-   17.15    Terugblik 2009 en vooruitblik 2010 Flip Verwaaijen         
17.15 – 18.00    Discussie en stellingen onderzoeksinteresses CoreNet leden
18.00 – 19.00    Borrel en de mogelijkheid tot rondleiding in BK City
U kunt zich aanmelden bij Katleen Beeckman, email kbeeckman@corenetglobal.org. Half januari ontvangt u dan een persoonlijke uitnodiging.

Verslag en presentaties

Monique Arkesteijn opende de nieuwjaarsbijeenkomst met een presentatie over BK-City. Aan het einde van de bijeenkomst genoten de leden van een rondleiding door het gebouw. Voor meer informatie kunt u kijken op:
Presentatie BK-City 
 
Bas Singer presenteerde zijn rapport ‘Corporate Real Estate Survey 2008 challenges and trends corporate real estate & workplace strategy'. Dit rapport is te downloaden op www.bpsinger.com

Stellingen en verslag CoreNet Global.

Arien Termaat van Saxion ontving een welkomstgeschenken als 100ste lid van de Benelux Chapter. 
Ons chapter is in 2009 het snelst groeiende chapter geweest.

Student Award 2009

Alle informatie over de Student Award 2009 vindt u op deze webpagina

Foto-Impressie