New Lease Accounting 17 December 2010


       


       


                                          ************************************

Beste leden,

Mede namens PwC nodigen wij u van harte uit voor een CoreNet Global Benelux Chapter ochtend-bijeenkomst die zal plaatsvinden op vrijdag 17 december 2010 bij PwC te Utrecht met als thema “New Lease Accounting”.

De International Accounting Standards Board (IASB) en haar Amerikaanse tegenhanger, de Financial Accounting Standards Board (FASB) hebben dit voorjaar een discussion paper uitgebracht waarin nieuwe regels voor de financiële verslaggeving over leases worden voorgesteld. Kort gezegd komen deze regels erop neer dat alle leases op de balans zullen komen – dus ook operationele leases zoals huurovereenkomsten die nu nog buiten de balans blijven. Het gevolg is dat de door ondernemingen gerapporteerde schuldenlast, vaak aanzienlijk, zal stijgen. Ook andere belangrijke ratio’s kunnen door de nieuwe regels sterk worden beïnvloed. De verwachting is dat de nieuwe regels in 2012 van kracht zullen worden.
 

Het doel van het seminar is om in een tijdsbestek van twee uur interessante sprekers aan het woord te laten over dit boeiende onderwerp, alsmede ruimte te bieden aan discussie over wat dit voor ons gaat betekenen in de dagelijkse toepassing ervan. Er wordt gestreefd naar een doelgroep met een omvang die actieve discussie stimuleert en waarbij een goede representatie van het vakgebied aanwezig is. Richtlijn is een groep van ca. 20 personen. Wilt u van deelname gegarandeerd zijn, adviseren wij u zich snel in te schrijven.


Datum:
            17 december 2010
Tijdstip:            van 07:30 uur tot 09:30 uur

Locatie:            PwC Utrecht, Rijnsweerd, Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht   
                    
Routebeschrijving [87 Kb]

 

Agenda:
·         Welkom, Robert Tieskens (PwC)
·         Inleiding, Leon van Leersum (bestuurslid CoreNet Globa, Benelux Chapter)

·         Recente ontwikkelingen in corporate vastgoed management, Dirk Brounen     
          (hoogleraar CREM, Erasmus universiteit)

·         De nieuwe IFRS leasing regels, Jay Tahtah (PwC)

·         Fiscale implicaties, RT (PwC)

·         De visie van de makelaar en de impact op dealmaking, Remco Kroeze (CBRE)
·         De impact op het corporate huisvestingsbeleid: Discussie
·         Slot

U kunt zich aanmelden voor het evenement bij Katleen Beeckman, email
kbeeckman@corenetglobal.org.

Met vriendelijke groet,


Namens CoreNet Benelux Chapter,                        Namens PwC,

Leon van Leersum                                             Robert Tieskens