Creating a new work environment for the integrated news services 15 April 2010

Uitnodiging


Nieuwe huisvestingsstrategie in verband centrale nieuwsgaring georganiseerd door Procos op donderdag 15 april 2010.

The next upcoming CoreNet Global Benelux chapter event that will take place on Thursday April 15th. at the  VRT Omroepcentrum in Brussels. The theme for this event is: 'Nieuwe werkomgeving voor de geïntegreerde nieuwsdienst'. (New work environment for the integrated news services)
The VRT (Vlaamse Radio en Televisie) in 2001 worded a masterplan for the broadcasting center.  Phase 1 has been executed in 2006. 

This event supplies insights in the operation of an editorial news staff and the demands that are put on the work environment.  PROCOS shows how, in an innovative way, an aged building was turned into a stimulating and performing work environment. PROCOS also proofs that a combined approach with HR, ICT and Facilities was key to the success of the project. 

Presentations and discussion will be partly in the English language and partly in the Dutch language.

Preliminary program
16:00 - 16:30: Reception at VRT 
16:30 - 17:00: Presentation of the project "TOM" - Totale Ombouw. 
17:00 - 18:00: Starting-points, approach and achieved results of the work environment for the news staff
18:00 - 19:00: Tour in the broadcasting building with visits of the studios and the new work area 
19:00 - 20:00: Drinks with networking possibility 


You can register for this event with Katleen Beeckman, email kbeeckman@corenetglobal.org.

Verslag

Artikel FM World van 17 juni 2010.

Op 15 april nodigde PROCOS de leden van de Corenet Benelux Chapter uit voor een bezoek aan het omroepcentrum van de VRT in Brussel. Het thema was: “Het creëren van een nieuwe werkomgeving voor de geïntegreerde nieuwsdienst”.
 
Geert Vinken, Facilities Manager van de VRT, legt uit dat de Vlaamse Openbare Omroep is gehuisvest in een gebouwencomplex (100.000 m²) ontworpen in de jaren 60. De inrichting, met lange gangen en veel gesloten kantoren, is nooit vernieuwd. De huisvesting is niet afgestemd op de noden van een modern mediabedrijf. In deze specifieke omgeving die 24/7 operationeel is, zijn de gebruikers zeer divers met vele technologische noden.
 
Via een openbare aanbesteding duidde de VRT in 2001 PROCOS aan om een masterplan voor het vernieuwen van de volledige kantooromgeving op te stellen. In dit plan was het uitwerken van nieuwe circulatiepatronen en de ontwikkeling van een nieuw kantoorconcept voorzien. In fase 1 is het concept opgenomen in een organisatieproject waarbij de nieuwsredacties van televisie, radio en internet werden geïntegreerd (15.000 m², 550 medewerkers).
 
Tijdens het bezoek kregen de deelnemers inzicht in het functioneren van een nieuwsredactie en de eisen aan de werkomgeving. PROCOS toont hoe op een innovatieve manier een verouderd gebouw in een stimulerende en performante werkomgeving kan worden omgevormd. Het ontwikkelde en implementeerde een concept met functiegerelateerde werkplekken. Deze zijn niet toegewezen aan personen, maar aan functies. Wim Van Hove, partner en gedelegeerd bestuurder van PROCOS, legt uit dat de geïntegreerde aanpak met HR, ICT en Facilities en de grote betrokkenheid van de medewerkers dit project tot een succes maakte.
 
Geert Vinken is zeer tevreden over het resultaat en is trots dat, ondanks de enorme dynamiek in de organisatie, sinds de oplevering in 2007 nog geen enkele wijziging aan de lay-out is aangebracht. Dit is het ultieme bewijs dat het concept volledig is afgestemd op de eisen van de organisatie en er ondertussen integraal deel van uit maakt.
 
De deelnemers krijgen van hem een rondleiding in het omroepcenter met een bezoek aan de studio’s en de nieuwe werkomgeving. Het enthousiasme van de deelnemers over de nieuwe werkomgeving is groot. Tijdens de borrel achteraf wordt er nog uitgebreid over nagepraat.
 
Flip Verwaaijen, voorzitter van de Corenet Benelux Chapter, besluit met fecilitaties aan de VRT voor het project en de ontvangst en aan PROCOS voor de uitnodiging.

Foto-impressie

  

  

Video-impressie Corenet-bezoek aan de VRT in Brussel.
http://cremworks.ning.com/video/corenet-vrt-brussels